VÝTVARNÝ OBOR - VIDEOEXKURZE

Pokud byste chtěli nahlédnout do prostor, kde je vyučován výtvarný obor, můžete tak učinit prostřednictvím krátké videoexkurze. Uvidíte zde na několik okamžiků z výuky různých výtvarných disciplín na našem oddělení, a také se podíváte do učeben dalších kolektivních předmětů - tanečního oboru, literárně dramatického oboru a hudební nauky.