LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Milí zájemci o literárně dramatický obor. Vítáme vás na našich webových stránkách a těšíme se, že i vy se stanete žáky našeho oddělení. Dovolte, abychom vás nejdříve s naší výukou  trošku seznámili.  V představách mnoha lidí se literárně dramatický obor (LDO) jeví jako secvičování divadla s dětmi. Není tomu tak. Nejde zde o secvičování, ale o tvořivý společný proces, k němuž jsou děti svým učitelem  vedeny.

Práce s dětmi v literárně dramatickém oboru je založena na výuce  prostřednictvím dramatických her a zážitků. Zaměřuje se na osobnostní vývoj dítěte (řeč, pohyb), rozvíjí tvořivost, komunikativní a kooperační schopnosti. Je to zároveň výchova umělecká, neboť děti se učí základům divadelní tvorby a seznamují se s hereckými technikami, dostupnými dětem.

ldo_04     ldo_02

Žáci každoročně reprezentují naši školu na různých divadelních přehlídkách a soutěžích. (Dětská scéna, Kopřivnická bedna, recitační soutěže atd.) Účastníme se pravidelně akcí školy jako účinkující, uvádíme koncerty a vytváříme společné projekty s ostatními obory naší školy. Na konci května pořádáme každým rokem setkání žáků LDO, jejich rodičů, kamarádů a všech, které zajímá, na čem žáci po celý školní rok pracovali a čemu všemu se naučili. Naše oddělení spolupracuje se studenty pedagogické fakulty.

Doufáme, že se vám naše nabídka líbí a budete mít chuť mezi nás přijít. V případě zájmu kontaktujte, prosím, vyučující Mgr. Irenu Schubertovou na čísle 731 775 651.

ROZVRH HODIN NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

STŘEDA

14.45 - 16.50 (11 - 13 let)

STŘEDA

17.00 - 19.30 (14 - 16 let)

ČTVRTEK

13.30 - 15.45 (10 - 11 let)

ČTVRTEK

16.45 - 18.15  (7 - 10 let)

PÁTEK

14.00 - 17.00 Přednes

 

OSTRAVA VÝUKA HERECTVÍ LITERÁRNĚ DRAMATICKÁ VÝCHOVA VÝUKA DIVADLO UČITEL OSTRAVA VÝUKA HERECTVÍ