LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Milí zájemci o literárně dramatický obor. Vítáme vás na našich webových stránkách a těšíme se, že i vy se stanete žáky našeho oddělení. Dovolte, abychom vás nejdříve s naší výukou  trošku seznámili.  V představách mnoha lidí se literárně dramatický obor (LDO) jeví jako secvičování divadla s dětmi. Není tomu tak. Nejde zde o secvičování, ale o tvořivý společný proces, k němuž jsou děti svým učitelem  vedeny.

Práce s dětmi v literárně dramatickém oboru je založena na výuce  prostřednictvím dramatických her a zážitků. Zaměřuje se na osobnostní vývoj dítěte (řeč, pohyb), rozvíjí tvořivost, komunikativní a kooperační schopnosti. Je to zároveň výchova umělecká, neboť děti se učí základům divadelní tvorby a seznamují se s hereckými technikami, dostupnými dětem.

ldo_04     ldo_02

Žáci každoročně reprezentují naši školu na různých divadelních přehlídkách a soutěžích. (Dětská scéna, Kopřivnická bedna, recitační soutěže atd.) Účastníme se pravidelně akcí školy jako účinkující, uvádíme koncerty a vytváříme společné projekty s ostatními obory naší školy. Na konci května pořádáme každým rokem setkání žáků LDO, jejich rodičů, kamarádů a všech, které zajímá, na čem žáci po celý školní rok pracovali a čemu všemu se naučili. Naše oddělení spolupracuje se studenty pedagogické fakulty.

Doufáme, že se vám naše nabídka líbí a budete mít chuť mezi nás přijít. V případě zájmu kontaktujte, prosím, vyučující Mgr. Irenu Schubertovou na čísle 731 775 651.

ROZVRH HODIN NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

STŘEDA

14.45 - 17.00 2. - 4. roč., věk 10 - 12 let

STŘEDA

17.15 - 19.30 1. - 5. roč., věk 12 - 14 let

ČTVRTEK

14.00 - 16.15 2. - 4. roč., věk 7 - 10 let

ČTVRTEK

16.30 - 18.00 1. - 2. roč., věk 7 - 10 let

PÁTEK

14.45 - 17.00 3. - 4. roč., věk 15 - 18 let

PÁTEK

17.15 - 19.30 1. - 2. roč., věk 15 - 18 let

 

OSTRAVA VÝUKA HERECTVÍ LITERÁRNĚ DRAMATICKÁ VÝCHOVA VÝUKA DIVADLO UČITEL OSTRAVA VÝUKA HERECTVÍ