PROJEKTY

Šablony II - zvyšování kvality výuky na ZUŠ

plakat

Od konce roku 2018 čerpá naše škola prostředky z projektu Šablony II. Během následujícího dvouletého období škola z těchto prostředků finančně podpoří zavedení ICT do výuky výtvarného oboru, realizaci školních akcí a koncertů, ale také další vzdělávání a zvyšování pedagogických i uměleckých kompetencí pedagogů školy.

Podpora uměleckého vzdělávání v kontextu 110. výročí ZUŠ Viléma Petrželky

Projektem města Ostravy jsme podpořili úspěšné vystoupení pěveckého sboru Adijamus na prestižní sborové přehldíce Slovakia Cantat 2018 a realizaci slavnostního koncertu ke 110. výročí založení školy.

 

Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách

Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/29.01722

Žadatel projektu: Moravskoslezský kraj

Hlavním cílem projektu je vytvoření podmínek pro kvalitní vzdělávání žáků ve 21 základních uměleckých školách zapojených do projektu. Dalšími, specifickými, cíli jsou rozšířit a modernizovat tyto základní umělecké školy, zvýšit efektivitu a atraktivitu výuky, zlepšit využívání moderních informačních technologií, zkvalitnit přípravu žáků pro případné studium na konzervatořích a školách s uměleckým zaměřením a zkvalitnit trávení volného času dětí a mládeže.

Výstupem projektu bude 29 vybavených učeben novým vybavením na 21 základních uměleckých školách v Moravskoslezském kraji (bude pořízeno vybavení pro hudební a výtvarné obory). 

Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 ve výši 85% z celkových způsobilých výdajů. Zbylých 15% celkových způsobilých výdajů hradí Moravskoslezský kraj.

image005