O ŠKOLE
(HISTORIE, SOUČASNOST)

Pokud se chcete dovědět další podrobnosti o naší škole, vyberte si zda Vás zajímá její historie či horká současnost. 

 

Zde si můžete poslechnout znělku školy, která vznikla z klavírní skladby Viléma Petrželky novou instrumentací. Autorem této úpravy je ostravský skladatel Vladimír Studnička.

  

HISTORIE ŠKOLY

Historie školy se datuje od r. 1908. V tehdejším Zábřehu nad Odrou otevřela Národní jednota Hudební školu, jejímž prvním ředitelem byl jmenován Vilém Petrželka, žák L. Janáčka, a to na základě jeho doporučení. V činnosti škola pokračovala až do r. 1932.

Na předchozí tradici znovu navázala Hudební škola v Ostravě-Zábřehu v r. 1956. Od tohoto data nabývala škola významu nejen v městském obvodu, ale dostala se svými úspěchy do povědomí v krajském i celostátním měřítku. V r. 1991 byl Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky škole propůjčen čestný název Základní umělecká škola Viléma Petrželky.

 

NAŠE SOUČASNOST

ZUŠ Viléma Petrželky – Fakultní škola Ostravské univerzity – je školou plně organizovanou. Poskytuje vzdělání v oboru hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém. Každoročně školu opouštějí absolventi, kteří dále pokračují ve studiu na středních, případně na vysokých uměleckých školách. Kromě přípravy žáků na profesionální dráhu, škola bohatě naplňuje svůj další cíl. Tím je estetická výchova a smysluplné využití volného času dětí a mládeže. Zvlášť v současné době je tato preventivní činnost proti negativním vlivům na mládež velmi nutná a ne vždy, bohužel, veřejností doceněna.

Výuka je zajištěna plně aprobovanými učiteli. K výuce, která probíhá v odpoledních hodinách, jsou přijímány děti od 5 let, ale také starší. Studium je rozděleno do přípravného stupně pro nejmladší, I. stupně (7 let) pro děti do 15 let a II. stupně (4 roky) pro studenty středních škol. Výuka probíhá v hlavní budově ZUŠ na ulici Edisonova 90 v Ostravě-Hrabůvce (malou fotogalerii z interiérů vidíte níže), a také na pobočkách ZUŠ v prostorách ZŠ ve Staré Bělé a v prostorách ZŠ v Nové Bělé. Pobočkám věnujeme na tomto webu zvláštní stránku.

Po dobu studia mají žáci možnost vystoupení na veřejných koncertech školy, účasti na výstavách výtvarníků, divadelních a tanečních představeních. Studium je zakončeno absolventským vystoupením. Talentovaní žáci úspěšně reprezentují školu také na národních a mezinárodních soutěžích. Za více než 50 let působení školy vychovali naši pedagogové celou řadu vynikajících osobností. Nyní působí v předních orchestrech, na divadelních scénách nebo se staly učiteli, herci či výtvarnými umělci.

VSTUPNÍ ČÁST SBOROVNA KONCERTNÍ SÁL