DOKUMENTY
(PŘIHLÁŠKA, ŠKOLNÍ ŘÁD, VÝROČNÍ ZPRÁVA, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM)

Na této stránce si můžete prostudovat i stáhnout do Vašeho počítače důležité dokumenty nezbytné pro chod školy.

PŘIHLÁŠKA
Přihláška je dokumentem zcela nezbytným pro přihlášení jakéhokoli žáka a platnosti nabývá teprve podpisem zákonného zástupce. Přesto pro čistý formulář nemusíte chodit do školy. Ve formátu PDF, či v Excelu zde naleznete její formulář (i s výkladem ohledně platby školného), údaje tak můžete vyplnit v teple domova, vytisknout a podepsaný dokument přinést k zápisu. Prosíme, věnujte pozornost čitelnosti a správnosti údajů. Chybné rodné číslo (například) nám elektronická databáze ihned hlásí, a to bývá zdrojem zbytečné komunikace mezi školou a rodiči.

 

ODHLÁŠKA

Pozor, dítě lze odhlásit ze studia na ZUŠ pouze ke konci školního roku (k 30. červnu). Nikdy v průběhu školního roku. Odhlášení se provádí výhradně písemně. Formulář odhlášky si můžete stáhnout zde.

Soubor PDF
Odhláška55 kB

 

ŠKOLNÍ ŘÁD
Tento dokument se netěší velké popularitě. Většinou zůstává nečten a zapomenut někde v ústraní. Prosíme Vás však abyste měli na paměti, že podpisem přihlášky se zavazujete Vy a Vaše dítě k jeho plnění. To se týká nejen chování ve škole, ale i plateb školného a dalších závazných skutečností. Věnujte tedy školnímu řádu pozornost, kterou si zaslouží.

Soubor PDF
Školní řád od 3.9.2018282 kB

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Soubor PDF
Výroční zpráva o poskytování informací238 kB

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Je to dokument, který v souladu se zákonem č. 561/2004Sb. (tzv. Školský zákon) zpracovává každá základní umělecká škola podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání (státní dokument). ŠVP vychází z konkrétních vzdělávacích záměrů školy, zohledňuje potřeby a možnosti žáků, reálné podmínky školy a má na zřeteli postavení školy v regionu i prostředí, ve kterém bude vzdělávání probíhat. ŠVP zahrnuje informace o obsahu vlastní činnosti školy, je součástí povinné dokumentace školy a je přístupný veřejnosti v budově školy (kancelář č. 203 - 2. patro) v tištěné podobě.

svp_obalka_web

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zde si zájemci mohou prostudovat plné znění Rámcového vzdělávacího programu tak, jak jej zpracoval Výzkumný ústav pedagogický. Tento dokument je závazný pro všechny základní umělecké školy: