TANEČNÍ OBOR - VIDEOEXKURZE

Pokud byste chtěli nahlédnout do učeben, kde je vyučován taneční obor, můžete tak učinit prostřednictvím krátké videoexkurze. Uvidíte zde na několik okamžiků z výuky na našem oddělení a také se podíváte do učeben dalších kolektivních předmětů - výtvarného oboru, literárně dramatického oboru a hudební nauky.