O CENU LEOŠE JANÁČKA, FESTIVAL K POCTĚ ČESKÉHO HUDEBNÉHO GÉNIA
(7. 5. 2016 Lidová konzervatoř a Múzická škola Ostrava)

2. kategorie

Zlaté pásmo

Lukáš Marek, zpěv

uč. Hana Rašková
klavírní doprovod Hana Matúšková