MLÁDÍ A BOHUSLAV MARTINŮ – CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA
(3. – 5. května, ZUŠ B. Martinů Polička)

Kategorie 1. A

Stříbrné pásmo

Barbora Gilligová, zpěv

uč. Marie Kovalová
klavírní doprovod Helena Pašková