CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA ŠKOLNÍCH DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ, KRAJSKÉ KOLO
(Dům kultury města Orlové, 8. 4. 2016)

Kategorie II. B

Dětský pěvecký sbor Adijamus
Zlaté pásmo, sbormistryně Mgr. Jana Adamusová