VÁNOČNÍ AKORDY – FESTIVAL PĚVECKÝCH SBORŮ
(DK Akord, Ostrava-Zábřeh, 12.12. 2015)

Kategorie C

Dětský pěvecký sbor Adijamus
Stříbrné pásmo, sbormistryně Mgr. Jana Adamusová