LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR - VIDEOEXKURZE

Pokud byste chtěli nahlédnout do učeben, kde je vyučován literárně dramatický obor, můžete tak učinit prostřednictvím krátké videoexkurze. Uvidíte zde několik okamžiků z výuky na našem oddělení a také se podíváte do učeben dalších kolektivních předmětů - tanečního oboru, výtvarného oboru a hudební nauky.