SOUBOR ZOBCOVÝCH FLÉTEN

Samotný vznik flétnového souboru nelze přesně určit, neboť vznikal postupně s výukou hry na zobcovou flétnu, od malých skupinek - duet, trií až po dnešní, přibližně 25 členný soubor. Pokud budeme hovořit o dnešní podobě souboru, na jeho vzniku měla největší zásluhu p. uč. Věra Římanová, která ho vedla od roku 1991 do roku 2003, kdy odešla do důchodu. V tomto roce převzal dirigování p. uč. Miroslav Kapec, po něm pak v roce 2007 p. uč. Radim Olchawski. Další soubory jsou i na pobočkách ve Staré a Nové Bělé, kde je vede p. uč. Denisa Kutmonová.

Členy souboru jsou žáci naší ZUŠ, kteří hru na flétnu studují minimálně druhým rokem a dosáhli věku alespoň 8 let. Co se týče nástrojového obsazení, jsou využity všechny dostupné zobcové flétny - sopranino, soprán, alt, tenor, bas. Některé skladby doplňují elektrické klávesové nástroje jako doprovod. Rozsah obtížnosti skladeb je velmi různý - od jednoduchých partů pro 3 hlasy až po  5-ti (nebo dokonce 7-mi) hlasé party, stejně různé je žánrové zaměření – od barokních, či klasicistních skladeb až po swingové či popové úpravy. Flétnový soubor se zúčastnil mnoha soutěží, hraje pravidelně na koncertech i dobročinných akcích pořádaných naší ZUŠ.