SMYČCOVÉ SOUBORY

Výuka v houslových a smyčcových souborech má na naší škole již dlouhotelou tradici. Mladší i starší adepti houslového umění rádi aktivně uplatňují své dovednosti v kolektivu těchto souborů.

HOUSLOVÝ SOUBOR
Mladší žáci již od 2. ročníku hry na housle mohou navštěvovat tento soubor pod vedením paní uč. Oblukové. Hlavním repertoárem malých houslistů jsou jednoduché skladby a písně, hrané v unisonu nebo dvojhlasu s doprovodem klavíru. Děti mají možnost vystupovat na školních koncertech a také se od roku 1988 pravidelně účastní soutěží smyčcových souborů, vyhlašovaných ministerstvem školství, kde získávají ceny až v krajských kolech.

 

 

SMYČCOVÝ SOUBOR
Starší žáci od 4. ročníku pak mohou dále rozvíjet své schopnosti v tomto souboru, kde kromě trojhlasu houslí rozvíjejí harmonii i violoncella a kontrabas. Soubor tak může hrát i náročnější skladby ve vícehlasu. I tento smyčcový soubor (pod vedením pí. uč. Oblukové a Mazurkové) vystupoval na koncertech a úspěšně reprezentoval školu v soutěžích. V letech 2003, 2006 i 2009 se soubor pravidelně umisťoval na 1. místě v krajském kole, kde tato soutěž končila. I v letošním školním roce žáci souboru nacvičují vícehlasý repertoár, se kterým by chtěli vystoupit na školních koncertech a zúčastnit se soutěže vyhlášené ministerstvem školství.

STUDENTSKÝ KOMORNÍ ORCHESTR (SKO)
Dirigent: Věra Mazurková
Studentský komorní orchestr (SKO) byl založen v roce 1991. Úspěšně se účastní soutěží ZUŠ a získává absolutní vítězství v krajských kolech a nejvyšší ocenění v soutěžích celostátních. Velmi úspěšně završil svou účast v rozhlasové a televizní soutěži Concerto Bohemia. Titul laureáta soutěže 2000 byl oceněním velkého nadšení tehdejších členů orchestru.

Ke svým  významným koncertním vystoupením zve vynikající umělce. S orchestrem vystoupila např. japonská houslistka Shizuka Ishikawa, Petr Maceček, Martina Bačová a další. Orchestr byl pořadatelem KONCERTU 2005. Společně se studenty, amatérskými hráči z 11 zemí světa byl součástí Světového studentského orchestru, který vystoupil v Ostravě. Krásným zážitkem byl i Slavnostní koncert ke 20. výročí založení orchestru 10.10.2011 v sále Janáčkovy konzervatoře a gymnázia v Ostravě. V programu vystoupili jako sólisté Shizuka Ishikawa a Jiří Vodička.

SKO byl pozván k mnoha vystoupením na festivalech doma i v zahraničí (Polsko, Švýcarsko, Japonsko) a mimo jiné se podílel i na natáčení televizního Koncertu na kurtech, kde vystoupil spolu s renomovanými profesionály. Společné vystoupení na koncertu ke 100. výročí založení naší ZUŠ s Janáčkovým komorním orchestrem bylo pro členy orchestru velkým zážitkem stejně jako dřívější vytvoření mezinárodního orchestru při návštěvách ze zahraničních partnerských škol. SKO opakovaně natáčí v Ostravském rozhlasu, vystupuje na koncertech Evropských dnů handicapu, spolupracuje se Smíšeným pěveckým sborem Gymnázia v Orlové-Lutyni i Houslovou školou pro nejmenší ve Frýdku-Místku a pravidelně vystupuje na koncertech školy.