PŘÍPRAVNÝ PĚVECKÝ SBOR ŠPALÍČEK

Vážení zájemci o sborové zpívání, vítejte na stránkách malých Špalíčků ….
PPS ŠPALÍČEK je …

zpívající děti         ...báječná parta zpěváčků a zpěvaček,
kteří rádi zpívají, hrají si, poslouchají hudbu
a rádi ji vnímají ušima i srdíčkem…

fotka-spalicek Pěvecký sbor Špalíček vedla na naší Základní umělecké škole od jeho počátků paní Marie Kovalová, od roku 2016 děti zpívají pod vedením paní Hany Raškové. Do sboru přijímáme děti od 6 do 11 let, které na naší škole již studují nějaký jiný obor, ale vítáme i takové, kteří s naší školou doposud nic společného neměli. Děti se sborem vystupují na koncertech naší ZUŠ, ve školním roce 2015/16  a 2016/17 spolupracovali s p. Míšou Růžičkovou na natáčení CD, apod.

 

Co se ve Špalíčku učíme proč je to sbor „přípravný“ ???

fotka-spalicek2 …děti se u nás od počátku učí správným technickým návykům při zpěvu, snažíme se rozvíjet rytmické cítění, smysl pro melodii a výraz písniček, správné sluchové rozlišení při vícehlasých písních. Formou hudebních her se učíme se poslouchat nejen sami sebe, ale i jeden druhého. Tímto způsobem se žáci postupně „připravují“ na postup do většího sborového tělesa - pěvecký sbor Adijamus.

A že je to někdy fuška …?
Není! Je to hlavně LEGRACE !!!