PĚVECKÝ SBOR ADIJAMUS

Adijamus 1

Dětský pěvecký sbor Adijamus vznikl před 10 lety při Základní umělecké škole Viléma Petrželky v Ostravě-Hrabůvce. I když se Adijamus ve sborovém světě pohybuje teprve krátce, má za sebou již mnoho vystoupení, koncertů a účastí na několika pěveckých soutěžích. Za své první úspěchy považuje získání „Zlatého a Stříbrného pásma“ na Krajské přehlídce DPS v Orlové. V prosinci 2015 se PS Adijamus zúčastnil 6. ročníku celostátní soutěžní přehlídky „Vánoční akordy“, kde získal cenné 2. místo. V dubnu 2018 v se sbor zúčastnil mezinárodní soutěže Slovakia Cantat 2018, kde ve velké konkurenci zkušenějších evropských sborů získal úžasné Stříbrné pásmo.

Adijamus 2

V současné době má sbor 40 členů z hudebních i nehudebních oborů školy. Většina z nich nemá pěveckou průpravu, ale jsou výbornými instrumentalisty či výtvarníky. Kromě muziky mají mnoho dalších mimoškolních aktivit, přesto si jeho členové vždy najdou čas na sborové zkoušky, soustředění a mnohá vystoupení. Repertoár se pomalu rozrůstá. Obsahuje skladby z dob renesance až po současnost. Své místo v něm mají lidové písně v různých úpravách, tradiční i méně známé koledy, gospely a populární hudba.
Zakladatelkou a sbormistryní sboru je Mgr. Jana Adamusová, hlasovou poradkyní je Marie Kovalová a korepetitorkou sboru je Mgr. Jana Neubauerová. Neodmyslitelnou členkou sboru je také MgA. Michaela Hejrová, která se stará o vše ostatní, co není tak úplně vidět ani slyšet, ale bez čeho by se chod sboru prostě neobešel.
smiley

Soustředění PS Adijamus
14.května 2022