PĚVECKÝ SBOR ADIJAMUS

Pěvecký sbor ADIJAMUS  je úplným nováčkem mezi dětskými pěveckými sbory. Jeho vznik časově spadá na počátek listopadu 2009. Domovským stanovištěm je Základní umělecká škola Viléma Petrželky v Ostravě-Hrabůvce. Před tímto sborem na škole působil dívčí komorní sbor, který zanikl odchodem jeho členek za vlastními studijními či rodinnými povinnostmi. Několik let „sborového vzduchoprázdna“ konečně vyplnil Adijamus a sborová činnost se pomalu začala rozjíždět na plné obrátky.

Vedením sboru se v prvém roce jeho vzniku nejprve ujaly Jarmila Cundová  a Mgr. Jana Adamusová. Začali se nabírat noví členové a z 15-ti členné skupinky se „sboreček“ rozrostl na 30-ti členný pěvecký sbor. Od ledna 2010 je sbormistryní a uměleckou vedoucí Mgr. Jana Adamusová, hlasovým poradcem Marie Kovalová a skvělou korepetitorkou je Mgr. Jana Neubauerová. Členy sboru jsou žáci a žákyně ve věkovém rozmezí 9-18 let, ale i další hudbymilovní zpěváci, kteří přicházejí tak říkajíc „zvenčí“. Většina členů sboru hraje na hudební nástroj, má spoustu dalších aktivit a kroužků, přesto si rádi najdou čas na sborové zkoušky a soustředění. Myslím si, že máme nyní solidní základ pro nové smíšené těleso na naší škole.            

Repertoár sboru se snažíme vybírat pestrý a různorodý. Od jednohlasů postupně přecházíme k dvojhlasům i trojhlasům. Zpíváme lidové písně v různých úpravách, tradiční vánoční i ty méně známé koledy, díla našich i zahraničních autorů z dob renesance až po současnost. 

Máme za sebou několik sborových vystoupení a soutěží. Premiérou pro nás byla účast na tradičním novoročním koncertu v katolickém kostele v Ostravě - Zábřehu (leden 2010) a druhým počinem bylo účinkování na Jarním koncertu souborů (červen 2010).

 Završením celého našeho půlročního snažení bylo natočení CD. Vše vznikalo ve „školním studiu“ za neodmyslitelné pomoci p. učitele Petra Kolár, který zastával funkci zvukaře i hudebního režiséra.

CD obsahuje všechny skladby, které se nám do té doby podařilo nastudovat a které zazněly i na našich vystoupeních.

Ve školním roce 2010/2011 se Adijamus poprvé zúčastnil dvou klání. V březnu 2011 to byla Celostátní přehlídka DPS v Orlové, kde sbor získal „Zlaté pásmo“ a koncem května to byl Dubinský vrabčáček v Ostravě, kde jsme byli oceněni „Pásmem stříbrným“.