KYTAROVÝ SOUBOR

Kytarový soubor na ZUŠ V. Petrželky působí od r. 1995. Jeho vedení se ujal zástupce ředitele a učitel kytarového oddělení - Luděk Šebesta, který upravoval a aranžoval skladby různých slohových období od 16. stol. až po skladby současné populární hudby pro technicky zdatnější kytaristy, kteří se chtějí hudebně vyžít nejen při sólovém hraní, ale také v komorní a souborové hře. Po něm štafetu vedoucího souboru převzal kytarista Jiří Kolesár. Vždyť právě tento způsob "muzicírování" přináší žákům krásné zážitky nejen v oblasti hudební, ale také v oblasti lidské a vztahové, obohacující o společný tvůrčí zápal, sdělení emocí pramenících ze společně prožívaného tvoření a vydávání se hudbě.

Věkový průměr tohoto souboru je od 13 do 18 let v počtu 10 až 15 žáků. Hlavním cílem souboru je dobrovolná spolupráce a to nejen při výuce, ale i na pódiu při společném účinkování na koncertech a jiných akcích pořádaných naší ZUŠ. Repertoár tvoří tance a melodie renesančních i klasických skladatelů, skladby současné, písně z oblasti populární hudby v nejrůznějších úpravách (např. písně Beatles, E. Claptona, skupiny R. E. M.)

V hudebním oboru se mohou naši žáci kromě výuky hry na kytaru a souborové hře zdokonalovat také v komorní hře a navštěvovat kytarový soubor, kde se učí kytaristé základům souhry, rytmické kázni a hudební představivosti, vzájemné spolupráce v kolektivu. Má-li společné hraní být přínosem jak pro posluchače, tak i pro samotné hráče, je nutné jisté propojení a lidská blízkost. Snahou našich učitelů je tyto vztahy a píli žáků rozvíjet do hudebně pozitivních aktivit a umělecké zkušenosti a vyzrálosti.

Pod vedením pana učitele J. Kolesára soubor pravidelně vystupuje na tradičních vánočních koncertech pořádaných naší školou v Obřadní síni městského úřadu Ostrava-Jih, samozřejmě také na oborových koncertech a již druhým rokem také na velkém koncertě souborů v DK Akord. Kytarový soubor – to není jen hra a souhra kytaristů. Své řady, v úzké spolupráci, rozšiřují o hráče na baskytaru, akordeonisty, hráče na keyboard a flétnistu. Nástrojové obsazení je závislé na aktuálním repertoáru souboru. V samotném finále je úžasné, když se na pódiu z 10-ti členného kytarového souboru stane patnáctičlenný orchestr.