DECHOVÉ SOUBORY

 
DECHOVÝ ORCHESTR
vedoucí: Petr Kabil
Nejedná se o dechovku jako takovou, ale spíše o dechovou harmonii. Orchestr začal působit současně se vznikem školy. Žáci 4. a vyšších ročníků přecházejí z přípravného dechového orchestru do tohoto tělesa a zde interpretují na dřevěné dechové a žesťové nástroje náročnější skladby.

 


 

20170706_194232 SALÓNNÍ ORCHESTR
umělecký vedoucí: Petr Kabil
organizační vedoucí: Lukáš Havíř
Působí v rámci školy od roku 2003. Je složen ze starších žáků ZUŠ, absolventů i učitelů. Repertoár Salónního orchestru tvoří populární skladby vážné hudby nejvyšší náročnosti. Netradiční obsazení orchestru je zvýrazněno syntezátory (adekvátní náhrada smyčcových nástrojů), dechovými nástroji, strunnými a bicími nástroji. Během svého působení hostoval orchestr několikrát v Anglii, Švédsku, Slovensku a Polsku. http://www.salonka.unas.cz/