SOUBORY A PĚVECKÝ SBOR

Významnou součástí výuky je i hra v kolektivech, která nabízí nejen její zpestření a výchovu posilováním týmového ducha, ale také přípravu na budoucí povolání těch žáků, kteří uvažují o hudbě jako o svém budoucím povolání. Soubory, různé kapely a pěvecký sbor reprezentují školu nejen v místě její působnosti, ale také na veřejných akcích v ČR i v zahraničí. Některé kolektivy mají již mnohaletou tradici a získaly si respekt a věhlas, jiná seskupení vznikají spíše příležitostně podle momentálních podmínek a potřeb.

Podrobné informace o jednotlivých souborech si najdete přes tlačítka menu, která Vás přemístí na této stránce k podrobnějším informacím o kolektivu, který Vás zajímá.