ODDĚLENÍ KLÁVESOVÝCH NÁSTROJŮ - VYUČUJÍCÍ

Zde se můžete seznámit s pedagogy, kteří usilují o vysokou úroveň výuky v tomto oddělení.

MgA. Veronika Carbolová
3. patro, č. dveří: 301
klavír
ucitele_hejrova_michaela MgA. Michaela Hejrová
3. patro, č. dveří: 307
klavír
Tomáš Hodan
3. patro, č. dveří: 305
klavír
Jaroslava Holková
3. patro, č. dveří: 308
klavír
Mgr. Kamila Chmelová Mgr. Kamila Chmelová
3. patro, č. dveří: 301
klavír
Hana Lišková
pobočka ZŠ Stará Bělá
klavír
Hana Matúšková
3. patro, č. dveří: 303,
pobočka ZŠ Stará Bělá
klavír
Dagmar Mikesková
3. patro, č. dveří: 312
klavír
Mgr. Jana Neubauerová
3. patro, č. dveří: 304
klavír,
elektronické klávesové nástroje
(tzv. keyboard)
Helena Pašková
3. patro, č. dveří: 302
klavír,
elektronické klávesové nástroje
(tzv. keyboard)
pluhařová_marie Bc. Marie Pluhařová
přízemí, č. dveří: 2
varhany, klavír