ODDĚLENÍ KLÁVESOVÝCH NÁSTROJŮ - VIDEOEXKURZE

Pokud byste chtěli nahlédnout do učeben, ve kterých jsou vyučovány klávesové nástroje, můžete tak učinit prostřednictvím krátké videoexkurze. Uvidíte zde několik okamžiků z výuky obou předmětů vyučovaných na našem oddělení (klavír a varhany) a také nahlédnete do „spřízněného“ oddělení elektronických klávesových nástrojů.

Snímky z výuky jsou doplněny hudbou, která ovšem přímo nesouvisí s dějem videoklipu. Posloužit má jen jako podbarvení filmu, ale také jako inspirace kam až může v daném hudebním oboru dojít hráčské mistrovství.

Videoexkurze - elektronické klávesové nástroje