ODDĚLENÍ KLÁVESOVÝCH NÁSTROJŮ
(KLAVÍR A VARHANY)

KLAVÍR
ZUŠ přijímá žáky do klavírního oddělení již v předškolním věku. Je to umožněno díky velké propracovanosti pedagogicko-metodických materiálů pro tuto věkovou skupinu (4 - 6 let). Od 6 let děti studují I. stupeň (7 let) a pokračují ve II. stupni (4 roky).

Oba stupně jsou uzavřeny veřejným absolventským koncertem. Během studia se žáci seznámí se hrou sólovou, čtyřruční, komorní, klavírním doprovodem, improvizací. Dále si osvojí základy hudby klasické, jazzové, rockové i lidové - vše pod vedením kvalitních učitelů. Koncepce osnov ZUŠ je tedy tvořena tak, aby žáci, kteří mají zájem o hlubší vzdělání, mohli studovat na dalších typech uměleckých škol, např. konzervatořích, hudebních gymnáziích, nebo vysokých školách.

 

 

VARHANY
Naše škola nabízí výuku klasických varhan pod vedením kvalifikovaného pedagoga Petra Vondráčka, DiS.  Pan učitel je zároveň aktivním varhaníkem v několika farnostech, takže Vašim dětem může předat mnoho užitečných rad a zkušeností.

Žáci mohou studovat dva směry vyučovacího zaměření -  hra na klasické varhany a hra na klasické varhany se zaměřením na liturgickou praxi. Výuka probíhá na digitálním nástroji v sále ZUŠ, občas lze vyžít i varhany v chrámech našeho okresu. Hudební rozvoj je přizpůsoben schopnostem a potřebám žáků, tudíž může tento obor studovat opravdu každý, kdo má zájem hrát na tento královský nástroj. Žáci mohou být nábožensky založení a nemusí. Pokud budou mít základy ve hře na klavír, je to rozhodně vítaným předpokladem, nikoliv podmínkou k přijetí.

Pokud budete mít zájem o bližší informace, můžete po předchozí telefonické domluvě naši varhanní třídu navštívit. Pan učitel Vám bude rád k dispozici.

 

OSTRAVA VÝUKA KLAVÍR VARHANY UČITEL OSTRAVA VÝUKA PIANO VARHANY UČITEL OSTRAVA VÝUKA KLAVÍR