ODDĚLENÍ KLÁVESOVÝCH NÁSTROJŮ
(KLAVÍR A VARHANY)

KLAVÍR
ZUŠ přijímá žáky do klavírního oddělení již v předškolním věku. Je to umožněno díky velké propracovanosti pedagogicko-metodických materiálů pro tuto věkovou skupinu (4 - 6 let). Od 6 let děti studují I. stupeň (7 let) a pokračují ve II. stupni (4 roky).

Oba stupně jsou uzavřeny veřejným absolventským koncertem. Během studia se žáci seznámí se hrou sólovou, čtyřruční, komorní, klavírním doprovodem, improvizací. Dále si osvojí základy hudby klasické, jazzové, rockové i lidové - vše pod vedením kvalitních učitelů. Koncepce osnov ZUŠ je tedy tvořena tak, aby žáci, kteří mají zájem o hlubší vzdělání, mohli studovat na dalších typech uměleckých škol, např. konzervatořích, hudebních gymnáziích, nebo vysokých školách.

 

 

VARHANY

Varhany jsou právem nazývány královským nástrojem a naše škola samozřejmě nabízí výuku pod vedením kvalifikovaného pedagoga. Žáci do hodin nemusejí nikam dojíždět, protože ZUŠ Viléma Petrželky má k dispozici kvalitní nástroj přímo v hlavní budově. Žáci si však své dovednosti mohou prověřit – a veřejnosti prezentovat – na akcích školy, například na vánočních koncertech, které se konají v chrámech – zpravidla v lokalitě Ostrava-Jih. Vystoupení žáků varhanní třídy pak bývají zlatým hřebem těchto slavnostních akcí, které jsou vždy hojně navštěvovány.

 

OSTRAVA VÝUKA KLAVÍR UČITEL OSTRAVA VÝUKA PIANO UČITEL OSTRAVA VÝUKA KLAVÍR