ODDĚLENÍ KLÁVESOVÝCH NÁSTROJŮ
(KLAVÍR A VARHANY)

KLAVÍR
ZUŠ přijímá žáky do klavírního oddělení již v předškolním věku. Je to umožněno díky velké propracovanosti pedagogicko-metodických materiálů pro tuto věkovou skupinu (4 - 6 let). Od 6 let děti studují I. stupeň (7 let) a pokračují ve II. stupni (4 roky).

Oba stupně jsou uzavřeny veřejným absolventským koncertem. Během studia se žáci seznámí se hrou sólovou, čtyřruční, komorní, klavírním doprovodem, improvizací. Dále si osvojí základy hudby klasické, jazzové, rockové i lidové - vše pod vedením kvalitních učitelů. Koncepce osnov ZUŠ je tedy tvořena tak, aby žáci, kteří mají zájem o hlubší vzdělání, mohli studovat na dalších typech uměleckých škol, např. konzervatořích, hudebních gymnáziích, nebo vysokých školách.

 

 

VARHANY
V tomto školním roce výuku na tento nástroj neposkytujeme.

 

 

 

 

 

 

 

OSTRAVA VÝUKA KLAVÍR UČITEL OSTRAVA VÝUKA PIANO UČITEL OSTRAVA VÝUKA KLAVÍR