ODDĚLENÍ ELEKTRONICKÝCH KLÁVESOVÝCH NÁSTROJŮ - VIDEOEXKURZE

Pokud byste chtěli nahlédnout do učeben, kde jsou vyučovány elektronické klávesové nástroje, můžete tak učinit prostřednictvím krátké videoexkurze. Uvidíte zde na několik okamžiků výuku hry na keyboard a také navštívíte „spřízněné“ oddělení klávesových nástrojů (klavír, varhany).

Snímky z výuky jsou doplněny hudbou, která ovšem přímo nesouvisí s dějem videoklipu. Posloužit má jen jako podbarvení filmu, ale také jako inspirace kam až může v daném hudebním oboru dojít hráčské mistrovství.

Videoexkurze - elektronické klávesové nástroje