ODDĚLENÍ DECHOVÝCH NÁSTROJŮ - VIDEOGALERIE

Pravděpodobně jste už zjistili, že na stránce našeho webu nazvané „VIDEOGALERIE“ naleznete rozsáhlou sbírku odkazů na videoklipy z akcí celé školy. Možná však jste se zalekli množství záznamů a rádi byste zhlédli jen klipy, týkající se především dechových nástrojů. Pro návštěvníky webu, které zajímají jen tyto nástroje, jsme zde vytřídili výběr videozáznamů

- Novoroční koncert 10.1. 2010 - J. J. Quantz - Sonáta c moll (2. věta) - Lucie Režná - flétna,
Zuzana Henžlíková - flétna, Barbora Kašparová - cembalo

- Novoroční koncert 10.1. 2010 - G. Ph. Telemann: Koncert e moll (Largo, Allegro) - Nela Stebnická - zobcová flétna, Veronika Goldová - příčná flétna, Studentský komorní orchestr řídí V. Mazurková
- Novoroční koncert 10.1. 2010 - A. Vivaldi: Triová sonáta g moll (1. věta) - Nela Stebnická - flétna,
Martin Slovák - hoboj, Kateřina Kunčická - cembalo

- Novoroční koncert 10.1. 2010 - A. Vivaldi: Triová sonáta g moll (2. věta) - Nela Stebnická - flétna,
Martin Slovák - hoboj, Kateřina Kunčická - cembalo

- Novoroční koncert 10.1. 2010 - A. Vivaldi: Triová sonáta g moll (3. věta) - Nela Stebnická - flétna,
Martin Slovák - hoboj, Kateřina Kunčická - cembalo

- Vánoční koncert 21.12. 2010 - vystoupení flétnového souboru

- Novoroční koncert 9.1. 2011 - flétnové trio

- Jarní koncert souborů 7.6. 2011 - dechový a salónní orchestr
- Jarní koncert souborů 7.6. 2011 - soubor zobcových fléten

- Koncert učitelů 17.6. 2011 - 3. část - Alžběta Habrová - hoboj, Jana Neubauerová - klavír
- Koncert učitelů 17.6. 2011 - 5. část - Radim Olchawski - klarinet, Michaela Hejrová - klavír
- Koncert učitelů 17.6. 2011 - 7. část - Vlastimil Polášek - eufonium, Jana Neubauerová - klavír

- Vánoční koncert 19.12. 2011, soubor zobcových fléten
- Vánoční koncert 19.12. 2011, František Hrubý - klarinet

- Novoroční koncert 8.1. 2012, J. B. Boismortier: Koncert pro 5 fléten, 1. věta, hrají Veronika Dajčová, Zuzana Henžlíková, Lucie Režná, Adéla Szturcová, Veronika Šiblová

- Novoroční koncert 15.1. 2012, P. J. Vejvanovský: Sonáta g moll, hrají: Jiří Soška – trubka, Petr Vondráček – varhany

- Soutěž ZUŠ, celostátní kolo v Kladně, vystoupení Anny Reichelové 3.5. 2012, H. Matúšková – klavír

- Popkoncert 4.4. 2012 - R. Kucherková (sax), J. Malina (kontrabas), R. Olchawski (klavír) – L. Lic – Swing For Diana

- Jarní koncert souborů - 12.6. 2012- Soubor zobcových fléten
- Jarní koncert souborů - 12.6. 2012 - Dechový orchestr

- Vánoční koncert 17.12. 2012 - Anna Reichelová - hoboj, Hana Matúšková - klavír
- Vánoční koncert 17.12. 2012 - Soubor zobcových fléten

- Vánoční koncert 19.12. 2012 - Helena Henžlíková - flétna, Jaroslava Holková - klavír
- Vánoční koncert 19.12. 2012 - Trio zobcových fléten
- Vánoční koncert 19.12. 2012 - Lucie Režná - flétna, Jaroslava Holková - klavír
- Vánoční koncert 19.12. 2012 - Zuzana Henžlíková - flétna, Jaroslava Holková - klavír

- Novoroční koncert 20.1. 2013 - Anna Reichelová - hoboj, Hana Matúšková - klavír
- Novoroční koncert 20.1. 2013 - Anna Francová - alt. zob. flétna, Hana Matúšková - klavír
- Novoroční koncert 20.1. 2013 - flétnové kvinteto

- Uč. Vlastimil Polášek - Třídní koncert - 21. 3. 2013 - sestřih 1. části
- Uč. Vlastimil Polášek - Třídní koncert - 21. 3. 2013 - sestřih 2. části

- Jarní koncert PHV a souborů 30.5. 2013 - Soubor zobcových fléten

- Podzimní koncert 26. 11. 2013 - Valentina Dubinová (flétna), Jaroslava Holková (klavír)
- Podzimní koncert 26. 11. 2013 - Zuzana Henžlíková a Lucie Režná (flétny), Barbora Kašparová (klavír)
- Podzimní koncert 26. 11. 2013 - Anna Reichelová (hoboj) a Hana Matúšková (klavír)

- Vánoční koncert 18.12. 2013 - Valérie Kapcová (zobcová flétna), Helena Pašková (klavír)
- Vánoční koncert 18.12. 2013 - Tereza Kotalová (zobcová flétna), Helena Pašková (klavír)
- Vánoční koncert 18.12. 2013 - Anna Francová (zobcová flétna), Hana Matúšková (klavír)
- Vánoční koncert 18.12. 2013 - Soubor zobcových fléten (řídí Radim Olchawski)
- Vánoční koncert 18.12. 2013 - Zuzana Henžlíková (flétna), Jaroslava Holková (klavír)
- Vánoční koncert 18.12. 2013 - Žesťové kvarteto

- Novoroční koncert 12.1. 2014 - Božena & Ladislav Klepšovi (z. flétny), Mgr. Jana Neubauerová (basso continuo)
- Novoroční koncert 12.1. 2014 - Zuzana Henžlíková a Lucie Režná (flétny), Barbora Kašparová (klavír)
- Novoroční koncert 12.1. 2014 - Zuzana Henžlíková, Lucie Režná (flétny), Petr Vondráček (varhany)

- Novoroční koncert 11.1. 2015 - Anna Reichelová - hoboj, Hana Matúšková - basso continuo
- Novoroční koncert 11.1. 2015 - Trio

- Pop-rock koncert 29.4. 2015 - Saxofonové kvarteto
- Pop-rock koncert 29.4. 2015 - Swingové trio

- Koncert PHV a souborů 28.5. 2015 - Soubor zobcových fléten
- Koncert PHV a souborů 28.5. 2015 - Dechový orchestr

- Novoroční koncert 10.1. 2016 - Flétnové duo s klavírem
- Novoroční koncert 10.1. 2016 - Duo zobcových fléten s cembalem (1)
- Novoroční koncert 10.1. 2016 - Duo zobcových fléten s cembalem (2)
- Novoroční koncert 10.1. 2016 - J. Vozníček (trubka), P. Vondráček (varhany) (1)
- Novoroční koncert 10.1. 2016 - J. Vozníček (trubka), P. Vondráček (varhany) (2)
- Novoroční koncert 10.1. 2016 - Tomáš Kaleta a Petr Vondráček

- Jarní koncert souborů 25.5. 2016 - Soubor zobcových fléten
- Jarní koncert souborů 25.5. 2016 - Dechový orchestr

- Sváteční koncert 22.1. 2017 - Vojtěch Lukáš - klarinet
- Sváteční koncert 22.1. 2017 - Trubka a varhany I
- Sváteční koncert 22.1. 2017 - Trubka a varhany II
- Sváteční koncert 22.1. 2017 - Flétnové duo

- Novoroční koncert - 14. 1. 2018 - Petr Kabil - trubka
- Novoroční koncert - 14. 1. 2018 - Bára Zajončková - hoboj
- Novoroční koncert - 14. 1. 2018 - Helena Henžlíková - příčná flétna

- 20.11. 2018 - Slavnostní koncert ke 110. výročí - Salónní dechový orchestr
- 20.11. 2018 - Slavnostní koncert ke 110. výročí - Spojené orchestry a P.S. Adijamus

- 11.5.2021 - "distanční video" s Jarkem Nohavicou