ODDĚLENÍ DECHOVÝCH NÁSTROJŮ
(ZOBCOVÁ FLÉTNA, PŘÍČNÁ FLÉTNA, KLARINET, SAXOFON, HOBOJ, LESNÍ ROH /HORNA/,
TRUBKA, TROMBON /SNIŽCOVÝ POZOUN/, BASKŘÍDLOVKA /TENOR, EUFONIUM/, TUBA)

Obecně lze říci, že hra na dechový hudební nástroj je velmi prospěšná ze zdravotního hlediska, neboť při ní dochází k prohlubování bráničního dýchání, a to napomáhá k prevenci a následně i  léčbě a rehabilitaci respiračních onemocnění. Hra na jakýkoli hudební nástroj zlepšuje u žáků schopnost vnímání a poznání, a to nejen v oblasti hudební, ale také estetické. Žákům se  při hře vylepšuje jemná motorika a koordinace prstů a rukou, prohlubuje  soustředění a v neposlední řadě také paměť.

  ZOBCOVÁ FLÉTNA  TRUBKA   SAXOFON

Naše základní umělecká škola je určena žákům všech věkových kategorií a klade veliký důraz na individuální přístup tak, aby studium každého žáka přizpůsobila jeho možnostem, schopnostem a zájmům. Zájemcům o studium na oddělení dechových nástrojů poskytujeme výuku na téměř všechny klasické dechové nástroje.

Mimo studijní zaměření „Hra na fagot“, kterou na naší ZUŠ nevyučujeme, mohou u nás žáci studovat hru na zobcovou flétnu (buď jako hlavní nástroj po celou délku studia nebo jako přípravu pro pozdější přechod na jiný dechový nástroj), na příčnou flétnu, hoboj, klarinet, saxofon, trubku (kornet, křídlovku), tenor (baryton, euphonium), lesní roh, pozoun a tubu. Díky velké vybavenosti našeho nástrojového kabinetu je možné si každý nástroj (kromě zobcové flétny) minimálně pro první rok studia za výhodných podmínek zapůjčit.

HORNA HOBOJ

Oddělení dechových nástrojů má na ZUŠ V. Petrželky dlouholetou tradici a je jedním z největších oddělení na této škole. Erudovaní pedagogové své žáky během studia seznamují jak se slohovými obdobími klasické hudby, tak s různými hudebními  žánry (podle charakteru nástroje se může jednat o pop, rock, jazz, swing, klezmer atd.). K tomu jim slouží bohatě zásobený notový archiv nejen hudby klasické, ale především  mnoho publikací z oblasti hudby nonartificiální, doplněných nahrávkami doprovodů na CD nosičích, takže u žáků vyvolávají pocit sólového vystoupení s doprovodným hudebním tělesem „v zádech“.

KLARINET PŘÍČNÁ FLÉTNA SNIŽCOVÝ POZOUN

Během individuální výuky se snažíme naše studenty připravit na účinkování v různých souborech a seskupeních - počínaje malým komorním souborem o třech až pěti hráčích až po velký dechový orchestr, či (u těch nejlepších hráčů) Salonní orchestr Junior, který každoročně vyjíždí na vystoupení do lázeňských měst u nás i v zahraničí. Žáci také vystupují na třídních žákovských a školních koncertech, na soutěžích základních uměleckých škol či festivalech.

Naše oddělení se může pochlubit bohatou koncertní činností, dále úspěchy ve výchově mladých talentovaných hráčů, kteří dále pokračují ve studiu na středních, vyšších odborných, nebo vysokých školách uměleckého nebo pedagogického směru, a v neposlední řadě i významnými oceněními v různých soutěžích (viz. každoroční přehled ve Výroční zprávě školy).

 
TENOR TUBA

 

OSTRAVA VÝUKA ZOBCOVÁ FLÉTNA UČITEL HORNA TRUBKA POZOUN KLARINET HOBOJ LESNÍ ROH TUBA SAXOFON