STUDIOVÁ PRAXE A VÝUKA NOTAČNÍHO PROGRAMU

IMG_4067 Tato webová stránka vás seznámí se zcela nepovinnými – bonusovými – částmi výuky v Oddělení bicích nástrojů, které mohou být studentům na hodinách poskytnuty. Protože na tuto výuku nemáme v rozvrhu žádné hodinové dotace, je určena pouze pro žáky oddělení a děje se buď v hodinách žáků dle rozvrhu, nebo ve volném čase učitele. Jinými slovy – žáky specializované pouze na tento předmět nepřijímáme. Je to jen obohacení hodin předmětu Hra na bicí nástroje.

Nyní se můžete seznámit s činnostmi, které se pod naší nabídkou skrývají.

cara_z_palicek  
NATÁČENÍ VE STUDIU

1
Klikněte si na obrázek
pro malou fotoreportáž

Jde o natáčení jednotlivých (živých) hudebníků, výjimečně i celých kapel. (Kapely natáčíme jen pro potřeby žáků oddělení. Vznikají tak play-alongy pro vyučovací účely.) Žáci oddělení si můžou vyzkoušet obě role. Mohou být v pozici zvukaře, nebo v pozici hráče, který je natáčen.
Celá tato činnost je samozřejmě zcela zdarma, takříkajíc v ceně školného. Vybavení našeho školního studia (naše učebna bicích nástrojů) je sice nevelké, ale kvalitní. Natáčení se děje prostřednictvím mikrofonů, nebo linkou přímo do počítače prostřednictvím externí zvukové karty. Oddělení má k dispozici zvukovou kartu M-Audio M-Track Eight s osmi vstupy, takže například bicí nástroje lze natáčet dvěma mikrofony nad soupravou (tzv. overhead) a po jednom mikrofonu na malém a velkém bubnu a všech třech tom-tomech. Používán je software Steinberg Cubase. Logickým pokračováním práce po natočení jednotlivých nástrojů je mixing a mastering.
V žádném případě nechceme a nedokážeme konkurovat skutečným studiím, ale natočit skladbu ve slušné kvaitě dokážeme. Zde je malá ukázka takovéto nahrávky, první která na půdě našeho oddělení vznikla, i když mix a mastering dělal někdo jiný. Níže pak přinášíme několik nahrávek kompletně vytvořených na půdě našeho studia.

MP3
Lotři - Judas Priest - Breaking The Law6369 kB

MP3
FTA - Trees12972 kB

MP3
Moadias - There is Power5294 kB

cara_z_palicek

NATÁČENÍ TZV. „DRUM COVERŮ“
drumcovery je velmi mezi mladými i vyzrálými hudebníky populární už řadu let. V našem školním studiu jsme připraveni i na tuto činnost. Jedná se o hru s kapelou, která ovšem není přítomna. K dispozici je nahrávka – například některé slavné rockové skupiny – do níž bubeník nahraje svoji verzi doprovodu na bicí soupravu.
Nahrané bicí nástroje jsou poté přimíchány do nahrávky kapely – ideálně do nahrávky, v níž není původní bubeník. Bubeník je při nahrávání natáčen na fotoaparát nebo kameru. Obrazový záznam se pak přidá k nahrávce kapely a k nahrávce bicích a videoklip je nahrán na YouTube.
Zde je sbírka našich „drum coverů“.

cara_z_palicek

NOTAČNÍ PROGRAM FINALE
Škola má zakoupenu licenci na profesionální notační program FINALE. Tím zcela odpadá diskuze na téma, který notační program je lepší. Tento jediný je k dispozici a tudíž je nejlepší. :-)
Koneckonců – Finale zvládá vše, co si amatérský nebo profesionální hudebnik může vymyslet. Naučí-li se několik potřebných anglických výrazů, ovládání programu zvládně každý. Zde si můžete prohlédnout ukázku části partu bicí soupravy vzniklém na půdě oddělení pro potřebu jeho žáků. Toto (a mnohem více) Vás u nás můžeme naučit.

Noty vytvořené ve Finale nejen dobře vypadají, ale také  „hrají“ – program je schopen playbacku napsaných not. Tato schopnost má však v našich podmínkách svá omezení. Mnohem efektivnější však je, uložit noty jako MIDI soubor a naimportovat je do DAW programu (Cubase) a přiřadit jednotlivým událostem vhodné zvuky. O tom v další kapitole.

cara_z_palicek

HUDEBNÍ TVORBA ZA POMOCI VIRTUÁLNÍCH HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ

chovanec_pavel (2) Námi (prakticky jediný) používaný program pro tuto činnost je DAW (DIGITAL AUDIO WORKSTATION) Steinberg Cubase. Je to jeden z vůbec nejmocnějších nástrojů na natáčení, tvorbu a zpracování hudby. Výuka probíhá na Cubase, nainstalovaném na počítači učitele, který má (školou zakoupenou) licenci na používání tohoto programu. Ačkoli uživatelské rozhraní Cubase je dosti komplikované, studenti se – krůček za krůčkem – naučí používat základní i pokročilejší funkce programu. Při tvorbě hudby virtuálními nástroji (převážně bez účasti živých hráčů) se jedná o následující činnosti:


- „Psaní“ hudby v podobě midi událostí do key editoru programu a přiřazování potřebných zvuků. Vznikají tak věrohodně znějící virtuální nahrávky použitelné například při tvorbě nových skladeb v kapelách. Kapela může slyšet svůj nový song ještě dříve, než jej hráči dokáží zahrát. Zde si můžete poslechnout krátkou skladbu která na půdě našeho oddělení tímto způsobem vnikla z dodaného midi souboru. Ten byl vytvořen v notačním programu Finale. Zvuky byly čerpány z bank virtuálních nástrojů, které Cubase poskytuje.

MP3
Virtuální nástroje – ukázka (Modlitba pro Martu)2951 kB


- Natáčení midi je podobnou prací jako vytváření nahrávek z midi. Nástroj s midi výstupem – například elektrická bicí souprava – se připojí k počítači a každý úder je zapisován do key editoru Cubase. Dodatečně si pak můžeme zvuky změnit (například nižší tomtom za vyšší) a tuto nahrávku použít buď jako pracovní, nebo vložit do živě nahrané hudby kapely. Koneckonců – o živou nahrávku se zde jedná, jen zvuky jsou umělé.

- Kombinování všech postupů. Zajímavá je skutečnost, že při tvorbě jediné skladby lze uplatńovat všechny výše uvedené postupy – natáčení živých hudebníků, dopisování virtuálních zvuků i natáčení nástrojem s midi výstupem.

cara_z_palicek

ZVUKOVÉ SAMPLY ROTOTOMŮ ZDARMA KE STAŽENÍ
AUDIO SAMPLES OF ROTOTOMS – FREE DOWNLOAD

rototomy Příjemnou kombinací živě nahraných zvuků s  virtuálním vytvářením hudby je používání zvukových vzorků, tzv. samplů. Na půdě našeho studia vznikla tato unikátní kolekce.

Rototomy jsou velmi zajímavé bicí nástroje. Je možno je uplatnit jako příležitostně použitý efekt, je však možno z nich sestavit celou bicí soupravu – samozřejmě doplněnou standardním malým bubnem. Zatímco průměry 6, 8, 10, 12, 14 a 16“ se v ní využívají jako zajímavá alternativa tomtomů, rototom 18“ obvykle slouží jako velký buben.

Možná, že na trhu existuje profesionálně vytvořená zvuková banka se zvukem rototomů, nebo alespoň umělá náhražka. Její cena však jistě převyšuje možnosti běžného „hobby uživatele“. Zde si tedy můžete stáhnout 180 mono samplů a použít je podle libosti. Byly nahrány ve studiu Dr.Um ZUŠ Viléma Petrželky na soukromé nástroje, nikdo se tedy jejich použitím nedopustí protiprávního jednání.

Teď zpět k vlastnímu nástroji. Otáčením celého rototomu se dá měnit „ladění“ nástroje. Tónový rozsah každého rototomu je přibližně velká sexta. A pokud slevíme z nároků na přirozený zvuk – i více. Mluvit o skutečném ladění je však bezmála komické. Ve srovnání s nástroji s určitým laděním je zvuk (zejména větších) rototomů „znečištěn“ alikvotními tóny. Intonace se v průběhu dozvuku úderu mění. Slyšet při hře na rototomy „srozumitelnou“ melodii bez opory v jiném nástroji (baskytara, klavír atd.) lze jen se značnou dávkou fantazie. Zapomeňte tedy na hledání chromatické stupnice při přehrávání samplů. Ta při natáčení sloužila jen jako informativní vodítko. (Tón H je přitom pojmenován jako B, kvůli eventuálním zahraničním uživatelům samplů.)

Jak už bylo zmíněno, samply lze prostřednictvím tzv. DAW software (Cubase apod.) zužitkovat při tvorbě virtuálních nahrávek. Ideální by bylo, vytvořit zvukové knihovny jako jsou například soubory ve formátu nki, v neprofesionálních podmínkách studia však vznikla alespoň takováto zásoba „tónů“ šesti rototomů různých průměrů.

Na každý rototom bylo postupně „naladěno“ deset přibližných chromatických půltónů a na každý tento půltón byly zahrány tři údery: Forte (vzorky byly poté normalizovány na -1 db), mezzoforte (- 7 db) a piano (- 15 db). Protože rototomy znějí v některých „tónových“ polohách velmi plně, zatímco v jiných je zvuk „nemocný“, jsou i po uplatnění normalizace některé údery téže dynamiky mocnější, nebo naopak subtilnější.

Délka vzorků byla upravena podle průměrné délky dozvuku jednotlivých rototomů, všechny samply jsou však oříznuty „na nulu“ – zvuk začíná přesně na začátku „wavky“ bez ticha před úderem. To činí potíže některým přehrávačům, při použití v DAW programech však odstraní trápení se zarovnáváním jednotlivých úderů na začátky taktů, dob a podobně. Ty mohou být „sázeny“ do projektu jako MIDI události například prostřednictvím Native Instruments BATTERY 3 Drum Sampling Software, což umožňuje pohodlnou práci s využitím kvantizace nepřesností atd.

Samply jsou nedokonalé, stejně jako jsou rototomy nedokonalým, ale fascinujícím nástrojem. „Falešné tóny“ nebyly nijak softwarově upravovány a rezonance rámu nástroje nebyla nijak odstraněna. Vzhledem k akustickým podmínkám studia Dr.Um bylo natáčení provedeno z bezprostřední blízkosti dynamickým mikrofonem SHURE SM57-LCE a do zvuku samplů nebyl přidán žádný reverb ani jiný plugin.

Balíček samplů je uložen na serveru ulozto.cz pod tímto odkazem:
https://ulozto.cz/!UvT1wIY0AQVg/rototom-samples-by-tomas-chmura-zip

VÝUKA ELEKTRONICKÉ ZPRACOVÁNÍ HUDBY DOMÁCÍ NAHRÁVACÍ STUDIO CUBASE