ODDĚLENÍ BICÍCH NÁSTROJŮ - PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ŽÁKŮ

NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 JE ODDĚLENÍ NAPLNĚNO, AVŠAK!
I BUDOUCÍM ŽÁKŮM MOHOU BÝT POSKYTOVÁNY BEZPLATNÉ KONZULTACE!
KONTAKTUJTE UČITELE tomaschmura@seznam.cz
Více v odstavci „Náhradníci - čekatelé“

Vážení zájemci o studium. Třebaže pro oddělení bicích nástrojů platí stejná pravidla jako pro celou ZUŠ, jsou zde jistá specifika.

Ta jsou zapříčiněna zejména skutečností, že počet uchazečů o studium hry na bicí nástroje zpravidla převyšuje kapacitu oddělení.

Na této stránce Vám, jak doufám, předem zodpovím všechny dotazy a seznámím Vás i s určitými požadavky a prosbami. Jejich splnění proces přijetí nového žáka značně usnadní a zpříjemní všem zúčastněným.

cara_z_palicek

Komunikace

Je 21. století a já se musím snažit vyhovět 22 žákům a neurčenému počtu zájemců. Velmi proto prosím všechny žáky i rodiče, aby pružně komunikovali prostřednictvím běžně dostupných elektronických zařízení. Vždy si vyprosím od každé rodiny čísla mobilních telefonů a minimálně od 2 rodinných příslušníků FUNKČNÍ a NAVŠTĚVOVANÉ mailové adresy. Tyto komunikační kanály používám k zasílání not, nahrávek a k výměně informací týkajících se změny rozvrhu apod.

Moje e-mailová adresa je tomaschmura@seznam.cz
Číslo mobilního telefonu poskytuji až na základě osobního setkání.

mobil_symbol

Předem se omlouvám všem zájemcům, které z důvodu špatné komunikace přestanu oslovovat a vyřadím je z mého adresáře. Je to nejúčinnější způsob obrany proti vlažným uchazečům o přijetí a nejlepší možnost jak být ohleduplný vůči ostatním – skutečným zájemcům o bicí nástroje.

email_symbol

 

cara_z_palicek

Přihláška a další dokumenty

Zde je ke stažení ve formátu PDF přihláška spojená s dokumentem týkající se ochrany osobních údajů. Obojí v teple domova vytisknete, vyplníte a podepsanou přinesete k zápisu. Samozřejmě – formulář přihlášky Vám také můžeme vydat ve škole, například nemáte-li tiskárnu.

Soubor PDF
Přihláška - bicí110 kB
 

Protože jsem jediným učitelem bicích na naší ZUŠ a znám nejlépe aktuální stav mé třídy i uchazečů o přijetí, nedoporučuji vyplňovat přihlášku bez předchozí konzultace se mnou. Přihláška je sice nezbytným vstupním dokumentem, avšak ničemu nepomůže bude-li vyplněná ležet na sekretariátu aniž bych měl volné místo pro žáka který ji podal. Navrhuji vyplnit ji až budete mít ode mne potvrzeno, že je ta správná chvíle pro odevzdání tohoto oboustranně závazného dokumentu. Prosím o maximální pečlivost při jejím vyplňování, reklamace chybějících a nesprávně uvedených údajů ubírají mnoho času a energie, které bych raději věnoval výuce.
Ještě malá pomůcka pro vyplňování:
- vyplňujete-li třídu do které žák chodí, myslete prosím na to, že tento údaj se týká budoucnosti. Prvňák který v červnu podává přihlášku tedy musí napsat, že je žákem druhé třídy, protože až bude od září chodit do ZUŠ, bude již druhákem
-  totéž se týká kolonky Školní rok
mala_zakyne_bicich2

cara_z_palicek

Školné

Je jednotné pro celý hudební obor, tedy i pro bicí nástroje. Letos činí 2900,-Kč na celý školní rok. Je nezbytné je uhradit ještě před začátkem školního roku. Tedy do 31.8. Důvodem jsou zejména ohledy k čekatelům na přijetí. Ti by měli být včas informováni, zda mají naději na nástup do oddělení nyní, nebo si mají hledat jiného učitele. Prosím, vezměte již nyní na vědomí, že v záležitosti školného jsem velmi důsledný. Já se vynasnažím vynahradit Vám to na oplátku co nejsvědomitější výukou.
Školné se platí bankovním převodem. Údaje k platbě posílám všem žákům prostřednictvím e-mailu. Při realizaci převodu je třeba pečlivě vyplňovat údaje do elektronického formuláře banky, protože například omyl ve variabilním symbolu může zapříčinit těžko řešitelné zmatky. Hotovostní platby nepřipadají v ůvahu.

cara_z_palicek

Přijímací pohovor

Rozhodně nemusí být důvodem k obavám!
Více než cokoli jiného připomíná jakousi první vyučovací hodinu.
Není vyžadována znalost not ani jakýchkoli hráčských dovedností.
Náplň pohovoru je následující:

- Rozhovor o hudebních zájmech a hráčském cíli uchazeče.
- Uchazeči, kteří již nejsou začátečníky prostě zahrají cokoli, co už umějí.

Pro začátečníky máme rytmické „hrátky“.
- Zopakování jednoduchého, učitelem předehraného rytmu (tleskáním, klepáním)
- Ťukání do tempa do nahrávky
- Nácvik nejjednodušších prvků koordinace a nezávislosti končetin. To v podstatě znamená klepání střídavých úderů PLPL... a dále (laicky řečeno) hra jednou končetinou dvakrát rychleji než druhou. (Například pravá ruka hraje osminové noty, zatímco levá hraje čtvrťové). Na tempu (zatím) nezáleží, rovněž nástroj je libovolný, vlastně není zapotřebí ani paliček. Zde jsou příklady vhodné pro nácvik. Stránky si zvětšete kliknutím.

cara_z_palicek

Náhradníci - čekatelé

dospely_zak_bici Kapacita oddělení je 22 žáků a není možno ji nijak překročit. Soukromá výuka nepřipadá v úvahu za žádných okolností. Přesto – při troše vytrvalosti zájemce nezůstává neuspokojen. Dobře se mi osvědčil systém takzvaných „náhradníků“. „Náhradník“ je uchazeč o výuku, kterého hned nemohu přijmout. Tohoto budoucího žáka tedy zvu (asi tak jednou za 1-2 měsíce) na občasné lekce, které jsou zcela zdarma, a zadávám mu látku ke cvičení. Vzniká tak vzájemně výhodná spolupráce. Náhradník si bez finančních nákladů vyzkouší, zda jej počáteční nadšení za několik měsíců neopustí a zda mu vyhovuje můj způsob výuky. Já si ověřím totéž a hlavně – díky tomuto systému jsem nemusel už řadu let provádět žádný nábor žáků. Stále mám někoho v rezervě. Až se mi po čase uvolní místo v rozvrhu, navrhnu náhradníkovi řádné studium. To bývá zpravidla po půlroce. Potom následuje přihláška, ale také školné. Pokud zájemce nechce čekat, řeším situaci poskytnutím kontaktu na některého z kolegů v okolí. Pořadník naleznete pod rozvrhem hodin zde.

cara_z_palicek

Věk žáků

mala_zakyne_bicich Spodní věková hranice 7 let je dána Školním vzdělávacím programem (osnovami, chcete-li). Mladší žáky bohužel do bicích nepřijímáme. Je zde však alternativa, přihlásit mladšího žáka do přípravné hudební výchovy či ke hře na zobcovou flétnu apod., a smysluplně tak překlenout období zbývající do dovršení vhodného věku. Toto období může být samozřejmě zpestřeno návštěvami oddělení bicích nástrojů s občasnými konzultacemi s učitelem.
Horní věková hranice pro přijetí je 17 let. Přijímáme tedy pouze žáky základních a studenty středních škol a učilišť. Naše žáky kteří dovrší 18-ti let a po maturitě jdou studovat VŠ samozřejmě nevyloučíme. Pokud kontinuálně pokračují a nepřerušili studium na ZUŠ, jsou bráni jako děti i když už studují VŠ. Vysokoškoláky kteří přijdou k zápisu, však musíme už brát jako dospělé – na ty škola dotace nedostává a nemůžeme je přijmout. Pro ně existuje Lidová konzervatoř a Múzická škola Ostrava, tato organizace však s naší ZUŠ nijak nesouvisí. 

cara_z_palicek

Pomůcky

Nový žák nemusí mít žádný nástroj. Je však nutné opatřit si paličky dle instrukcí učitele a přezůvky sportovního typu. Vstup do učebny v ponožkách je nežádoucí z hygienických i hráčských důvodů. Noty si žák tiskne z poskytnutého PDF na vlastní náklady. Mladší žáci jsou většinou vyučováni z mé „Univerzální školy“ která je volně zdarma ke stažení zde. Starším žákům a specialistům na specifické hudební styly a méně obvyklé nástroje doporučím vhodnou literaturu.

boty_symbol nazouvaky_symbol ponozky_symbol
NE! NE!  NE! ANO

cara_z_palicek

Hudební nauka

IMG_0672 Je předmětem povinným pro všechny žáky prvního stupně studia, kam jsou zařazovány děti mladší 15ti let. Je důležitým doplňkem výuky bicích nástrojů a cena je zahrnuta ve školném. Zlepšuje hudební rozhled, znalosti a kulturnost žáka, který již není „pouhým“ bubeníkem, ale stává se hudebníkem se vším všudy. Do nauky se žáci hlásí začátkem září při zápisu. Kompetentní osobou je Mgr. Jana Adamusová. Pokud by žák 1. stupně do nauky nechodil vůbec, pravděpodobně nebude sice vyloučen, ale nemá nárok na vysvědčení a bude muset toto porušení pravidel podložit opravdu pádnými důvody. V odůvodněných případech může být docházka do nauky nahrazena pololetním přezkoušením.