HUDEBNÍ TEORIE

Na této stránce chceme pro naše žáky, učitele i pro nejširší veřejnost shromažďovat odkazy týkající se především hudební teorie: Dějin hudby, hudební nauky a harmonie, nauky o hudebních nástrojích i odborné problematiky výtvarného, literárně dramatického a tanečního oboru. Naše škola neručí za eventuální chyby, kterých se dopustili autoři textů.

Stručné dějiny hudby
Zajímavý a přehledný projekt Českého rozhlasu 4 – Rádio Praha. Třebaže souvislost s rozhlasem svádí k myšlence, že se jedná o nějaké vysílání, není tomu tak. Jedná se o jakousi psanou mini-encyklopedii doplněnou obrázky a doporučeními k poslechu.

Intervaly – praktický přehled
Na této stránce si můžete prostudovat nebo zkopírovat užitečnou příručku vytvořenou naším učitelem Janem Malinou. Nebudete muset na internetu chodit daleko, protože tato příručka je přímo na jedné ze stránek našeho školního webu. Tam také naleznete další podrobnosti a vysvětlivky.