CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ, KRAJSKÉ KOLO
29. 4. 2016 (45. ročník soutěže MŠMT)

4. kategorie

Sára Steinerová
3. místo, uč. Mgr. Ireny Schubertová