CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ, MĚSTSKÉ KOLO
(45. ročník soutěže MŠMT)

3. kategorie
Barbora Valíková
účast
 
Marie Golková
cena za citlivé zpracování veršů J. Skácela

4. kategorie
Sára Steinerová
1. místo s postupem do krajského kola

Všichni žáci jsou ze třídy Mgr. Ireny Schubertové