SOUTĚŽ ZUŠ – KOMORNÍ HRA S PŘEVAHOU DECHOVÝCH NÁSTROJŮ, ŠKOLNÍ KOLO
(27. 1. 2016, ZUŠ V. Petrželky)

Kategorie  1B

2. místo

Matyáš Mentlík, zobcová flétna
Klára Cibulcová, zobcová flétna
uč. MgA. Alžběta Habrová
kategorie  2B
             
2. místo

Adéla Korbášová, zobcová flétna
Daniela Bruthansová, zobcová flétna
Veronika Prokopová, zobcová flétna
Lucie Sojková, zobcová flétna
Alice Stehnová, zobcová flétna
Anežka Stuchlá, zobcová flétna
uč. Radmila Strnadlová

Kategorie  2C

1. místo + postup

Miroslav Osoba, pozoun
Vojtěch Pail, pozoun
Jaroslav Ocisk, tuba
uč. Hana Veselá
kategorie  2D
             
1. místo + postup
Valérie Kapcová, flétna
Valentýna Dubinová, flétna
Jan Vítek, klavír
uč. Mgr. Bronislava Hurníková

Kategorie  3A

3. místo

Daniel Hořínek, klarinet
Anna Bartková, klarinet
Eliška Slatinská, klarinet
uč. Radim Olchawski, DiS.

Kategorie  3B

2. místo

Simona Holaňová, zobcová flétna
Michaela Trojanová, zobcová flétna
Valentýna Vantuchová, zobcová flétna
Mariana Zaškolná, zobcová flétna
uč. Dalimila Kubicová

Kategorie  3B

1. místo + postup

Tomáš Bogdanský, zobcová flétna
Ladislav Klepš, zobcová flétna
Lucie Ritzingerová, zobcová flétna
uč. Dalimila Kubicová

Kategorie  3D

1. místo + postup

Valentýna Dubinová, flétna
Helena Henžlíková, flétna
Martin Willam, klavír
uč. Mgr. Bronislava Hurníková