VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI NAŠÍ ŠKOLY

Stránka na které  se nyní nacházíte je věnována osobnostem z řad bývalých žáků a učitelů  školy, kteří svými úspěchy na poli umění a vzdělávání vešli do dějin ZUŠ způsobem hodným zaznamenání v následující galerii. Jména jsou uvedena v abecedním pořadí.

 

 

adamikova_sarka   ŠÁRKA ADAMÍKOVÁ
Flétnistka. Na naší ZUŠ studovala u Mgr. Bronislavy Hurníkové. S hudbou začala od čtyř let (klavír na LŠU v Ostravě-Vítkovicích ve třídě Ivany Macháčové), v deseti letech pak začala hrát na příčnou flétnu u učitelky B. Hurníkové. ZUŠ reprezentovala na mnoha soutěžích. V r. 1997 nastoupila na Janáčkovu konzervatoř v Ostravě k prof. Jiřímu Bystroňovi, kde r. 2000 získala 2. místo na soutěži konzervatoří. Během studií se účastnila dvakrát stipendijní soutěže Yamaha, získala stipendium Českého hudebního fondu, a hrála také v různých komorních seskupeních (flétnové trio, kvartet, smyčcový kvartet s flétnou...).
Tři roky byla v angažmá v opeře Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě. Konzervatoř absolvovala  r. 2003 s Mozartovým koncertem D dur za doprovodu Janáčkovy filharmonie Ostrava. Ve stejném roce nastoupila na Janáčkovu akademii múzických umění v Brně k doc. Václavu Kuntovi. Roku 2006 udělala konkurz na místo soloflétnistky JFO, kde působí dodnes. Roku 2008 zdárně ukončila studium na JAMU.
     
     
bacova_martina   MARTINA BAČOVÁ
Houslistka. Na naší ZUŠ studovala u Věry Mazurkové.  Poté studovala na Janáčkově konzervatoři v Ostravě a na Pražské konzervatoři. V roce 2008 absolvovala na Fakultě umění v Ostravě u prof. Zdeňka Goly. V roce 2008–2010 byla studentkou Ivana Ženatého na Hochschule für Musik Carla Marii von Webera v Drážďanech, kde také získala Sächsisches Landesstipendium. Již v dětství se úspěšně účastnila řady soutěží, např. Mezinárodní Kociánovy houslové soutěže (1. cena), soutěže Prague Junior Note (absolutní vítězství). V roce 1999 získala Cenu poroty mistrovských kurzů v Míšni a 2002 1. cenu v Mezinárodní houslové soutěži Beethovenův Hradec a obdržela cenu za nejlepší provedení díla L. van Beethovena. Na základě nahrávky získala stipendium na Cleveland Encore-School for Strings ve třídě Lindy a Davida Ceroneových, kde rovněž koncertně vystupovala a byla vybrána pro koncert WCLV Live Broadcast (2005). Účastnila se řady mistrovských kurzů pedagogických osobností (např. Philippe Graffin, Charles Neidich, James Buswell), sólově vystoupila na prestižních festivalech v České republice  a v zahraničí (Pražské jaro, „Svatováclavský hudební festival“, Mahlerova Jihlava, Festival de Megeve, Festival de Nancy, Festival de la Vezere, St. Gellert Festival aj.). Koncertuje ve Španělsku, Slovensku, Maďarsku, Holandsku, Francii, Německu, Polsku, Koreji a USA. Často je zvána k spolupráci s Janáčkovou filharmonií Ostrava a Severočeskou filharmonií Teplice, vystoupila se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a s komorními orchestry Camerata Janáček, Czech Virtuosi, St. Gellert Academy a dalšími. Spolupracuje s Českým rozhlasem a Českou televizí. S oblibou se věnuje hudbě 20. století právě jako skvostům klasické houslové literatury. V září roku 2009 získala nahrávka Martiny Bačové ve Velké Británii prestižní ocenění International Record Review – Outstanding Recording v časopisu International Record Review.
     
     
denisa_6   DENISA GŘONKOVÁ – BÍLÁ
Hobojistka. Narodila se v Ostravě. Na hoboj začala hrát ve svých 11 letech na naší ZUŠ ve třídě paní učitelky Miroslavy Zajončkové. V roce 2006 úspěšně vykonala přijímací zkoušky na ostravskou konzervatoř. Denisa 15. září 2017 tragicky zahynula na vrcholu své kariéry první hobojistky Janáčkovy filharmonie Ostrava.
Za dobu svého studia se zúčastnila řady soutěží. V r. 2008 získala 1. cenu v Mezinárodní rozhlasové soutěži mladých hudebníků Concertino Praga. Následovala 2. cena na soutěži konzervatoří v r. 2009. V r. 2010 se Denisa zúčastnila soutěže „8. Miedzynarodowy Konkurs Instrumenty Dete v Jastrzebiu Zdroj“, kde získala 1. cenu a titul laureáta soutěže, krátce na to pak 1. cenu také na 4. Mezinárodní soutěži pro dechové nástroje ve Wroclawi.
Denisa se již představila i jako sólistka se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, Janáčkovou filharmonií v Ostravě či Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín v rámci mezinárodního hudebního festivalu „Talentinum 2010“. V r. 2009 byla členkou mezinárodních orchestrů „World Youth Orchestra“ a „European Union Youth Wind Orchestra“.
     
     
broda_jan   JAN BRODA
Trumpetista a pedagog. Pochází z Ostravy. Na naší ZUŠ studoval u uč. Oldřicha Zahuty, ve studiu pokračoval na ostravské konzervatoři a dále na Janáčkově akademii múzických umění v Brně.
Z řady jeho soutěžních úspěchů jmenujme:  3. cenu a titul laureáta v mezinárodní soutěží Pražského jara (1982), 1. cenu v interpretační soutěží ministerstva kultury ČR v Kraslicích (1984) a účast na mezinárodní soutěží v Markneukirchen (1986).
Od roku 1984 je sólotrumpetistou  Státní filharmonie Brno. Spolupracuje také s rozhlasem a televizí. Koncertoval v moha zemích (Rakousko, Německo, Francie, Španělsko, Itálie, Malta, Japonsko, Jižní Korea, Argentina, Urugvay aj.).
Vedle koncertní činnosti se věnuje komorní hudbě jako umělecký vedoucí souboru „České žesťové sexteto Brno“. Od roku 1990 vyučuje hře na trubku na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. V roce 2001 byl habilitován na docenta. V letech 2004 – 2006 vyučoval na AU v Banské Bystrici. Působil  na mezinárodních kurzech v holandském Enschede. Účastní se v porotách národních a mezinárodních soutěží žesťových nástrojů.
     
     
capka_michal     MICHAL ČAPKA
Herec, hráč na bicí nástroje. Na naší ZUŠ studoval hru na bicí nástroje u učitele Tomáše Chmury. Třebaže se této odbornosti nevěnuje profesionálně, říká o těchto lekcích: „Dodnes z nich čerpám a hra na bicí je pro mne ta nejlepší relaxace.“
Pochází z divadelní rodiny, dědeček z Brodku u Přerova byl nadšený ochotník, divadlu se věnují také tatínek Jiří Čapka (Divadlo na Vinohradech), strýc Vladimír (Národní divadlo moravskoslezské), teta Marcela (Divadlo Petra Bezruče) a bratr Filip (Divadlo Bez Zábradlí).
Michal Čapka vystudoval Janáčkovu konzervatoř v Ostravě. Dva roky působil v Městském divadle v Karlových Varech. Odtud putoval do ostravského Divadla loutek a odtud v roce 2002 přestoupil do hereckého souboru Komorní scény Aréna.
Za roli v Bulgakovově Psím srdci získal v r. 2003 Cenu Alfréda Radoka. V r. 2007 zase dostal Cenu Thálie pro činoherce do 33 let za roli v Čechovově Rackovi a hře Poručík z Inishmor. Tato velmi výrazná herecká osobnost se věnuje také hře na kytaru, na bicí a fotografování.
     
     
cernohorsky_jakob   JAKUB ČERNOHORSKÝ
Houslista. Na naší ZUŠ studoval u uč. Věry Mazurkové. Je absolventem Janáčkovy konzervatoře Ostrava u doc. V. Kuzníka a hudební fakulty AMU v Praze u prof. P. Messiereura. V letech 1998-2000 se zúčastnil studijního pobytu v Japonsku na Toho Gakuen Orchestra Academy v Toyamě, kde působil také jako koncertní mistr symfonického orchestru. Během studií získal řadu ocenění na interpretačních soutěžích, např. v soutěži českých konzervatoří v Teplicích - v oboru kvartetní hra, v soutěži O cenu Beethovenova Hradce atd.
Vystupoval sólově s několika českými orchestry: Janáčkovou filharmonií Ostrava, Filharmonií Hradec Králové a také se St. Gellert Festival Orchestra v Szegedu v Maďarsku. Příležitostně hrál v Salzburger Kammerphilharmonie.
Jakub Černohorský působil i jako pedagog na Janáčkově konzervatoři v Ostravě a v roce 2004 mu byla svěřena role uměleckého vedoucího Janáčkova komorního orchestru. Od roku 2008 zastává funkci koncertního mistra v Janáčkově filharmonii Ostrava.
     
     
grigoriadis_nikos   NIKOLAS GRIGORIADIS
Trumpetista a pedagog. Na naší ZUŠ studoval u uč. Oldřicha Zahuty, reprezentoval školu na mnoha soutěžích i na vystoupeních salónního a dechového orchestru. Vystudoval Janáčkovu Konzervatoř a Gymnázium v Ostravě a dále studoval na JAMU v Brně.
Byl angažován jako 1. trumpetista Národního Divadla Moravskoslezského v Ostravě a jako učitel hry na trubku na ostravské konzervatoři. U nejširší veřejnosti vešel v povědomí jako člen populární skupiny Kryštof.
     
     
hammer_jiri   BcA. JIŘÍ HAMMER, DiS.
Narozen roku1987.
S hudbou se seznámil již ve svých 5-ti letech díky Oldřichu Zahutovi, který stále vyučuje a vede Salonní orchestr v ZUŠ V. Petrželky v Ostravě.
Jeho prvním nástrojem byla zobcová flétna, ze které postupem času přešel k trubce. V rámci studia na ZUŠ se úspěšně zúčastnil souteží ve hře na žesťové nástroje, a to jak v komorní hře (trumpetové trio), tak později i sólově.
Také se poslední dva roky studia ZUŠ věnoval hře na bicí nástroje ve třídě Tomáše Chmury.
V letech 2003-2009 studoval hru na lesní roh na Janáčkově konzervatoři v Ostravě u Mgr. Libora Richtera.
V roce 2009 úspéšně absolvoval konkurzy do Hudby Hradní Stráže a Policie ČR, Ústřední Vojenské Hudby a Slezského Divadla Opava.
Studium hry na lesní roh na vysoké škole započal na Akademii múzických umění v Praze u Ph.D. Zdeňka Divokého v roce 2009, později i u tehdy nově vyučujícího Radka Baboráka.
Jeho osudovým učitelem však byl doc. Alois Čoček, který se mu soukromě věnoval až do konce svých dnů.
Během studia v Praze se zúčastnil též mezinárodních soutěží Žestě Brno a Pražské jaro. Po uspěšném zakončení bakalářského studia a nasledném přijetí do navazujícího magisterského se stal 1. hornistou a zástupcem vedoucího skupiny lesních rohů ve Filharmonii Bohuslava Martinů ve Zlíně, kde působí od roku 2013.
V magisterském programu proto pokračoval pod vedením Mgr. Karla Doležila na Ostravské univerzitě, Fakultě umění.
V rámci mnohých hudebních uskupení koncertoval ve Španělsku, Itálii, Francii, Švýcarsku, Rakousku, Německu, Belgii, Polsku i Slovensku.
Zabývá se též hrou na přirozený lesní roh. Koncertoval sólově i v rámci barokních kapel v Německu, či u příležitosti barokního festivalu v Českém Krumlově.
Aktivně se účastní hudebních kurzů jako jsou Hornclass a Francouzsko-Česká akademie Telč. Působí příležitostně v různých tělesech, jakými jsou např. Salonní orchestr Oldřicha Zahuty, Ostravan, ASH DOM Jistebník, Komorní Orchestr Akademie Praha a další.
Pedagogicky působí již od roku 2007. Nejdříve jako učitel ZUŠ Velká Polom, později i v Praze.  V dnešní době vyučuje především soukromě.
Jeho hlavním repertoárem je hudba vážná, tedy klasická, ať už se jedná o skladby sólové, komorní či orchestrální-symfonické. Není mu však cizí improvizace, jazz ani moderní, nejen artificiální hudba.
     
     
kajstura_ladislav   LADISLAV KAJSTURA
Pedagog a skladatel. Na naší škole vyučoval v letech 1974–89. V hudbě se vzdělával formou varhanického kursu Musica Sacra v Brně. Složil státní zkoušku z řízení sboru. Ostravskou konzervatoř absolvoval u Jaromíra Podešvy. Byl varhaníkem a učitelem hudby ve Ždánicích u Kyjova, kde vedl místní sbory. Působil jako lektor dirigování a skladby na Lidové konzervatoři v Ostravě. Kompozici se začal systematicky věnovat za dob svých studií na ostravské konzervatoři.
Hlavní těžiště jeho činnosti spočívalo v úpravách a aranžmá skladeb pro soubory, jichž byl vedoucím na svých pracovištích. Posléze začaly být jeho skladby uváděny na koncertech Hudební současnosti v Ostravě (Skicy pro smyčcový orchestr, Suita piccola, Missa brevis, Popule meus, Ave Maria) a získaly ocenění za tvorbu pro mládež (3 skladby pro smyčcový orchestr, Suita piccola a jiné). Jeho Beatus vir pro zpěv, lesní roh a varhany získal ocenění České hornové společnosti Jana Václava Stich-Punta.
     
     
klement_tomas     TOMÁŠ KLEMENT
Klavírista a pedagog. Na naší ZUŠ byl žákem Jaroslavy Holkové. Je absolventem Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a Royal Academy of Music v Londýně. Vystoupil v řadě prestižních koncertních sálů, m.j. Avery Fisher Hall v New Yorku, Konserthuset ve Stockholmu a Royal Albert Hall v Londýně, kde se představil na hudebním festivalu BBC Proms. Je laureátem několika mezinárodních souteží: Oxford Music Festival Piano Competition (Velká Británie), Concours International de Piano (Francie), Beethovenův Hradec a Smetanovská soutěž (ČR).
Jako sólista koncertuje s orchestry v České republice, Velké Británii, Itálii, Polsku a ve Spojených státech. Od roku 2011 je profesorem klavíru na King's College v Londýně.
     
     
martin_kohoutek   MARTIN KOHOUTEK
Trumpetista. Na naší ZUŠ se učil u Oldřicha Zahuty a hrál ve školním dechovém a salónním orchestru. Poté studoval u MgA. Jiřího Tesaříka na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. Tam hrál jak v dechové harmonii, tak ve školním symfonickém orchestru. Na konzervatoři měl příležitost zahrát si i v ostravské operetě.
Po dokončení absolutoria na konzervatoři začal studovat u doc. Jana Brody na akademii múzických umění v Brně. U něj také dokončil bakalářské studium. Od roku 2010 účinkuje jako druhý trumpetista v plzeňském divadle Josefa Kajetána Tyla.
     
     
korpasova_marie   MARIE KORPASOVÁ
Houslistka. Na housle začala hrát v sedmi letech. Na naší ZUŠ byla žákyní uč. Věry Mazurkové, poté studovala na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě pod vedením  profesora Vítězslava Kuzníka. V únoru 2013 úspěšně vykonala přijímací zkoušky na Janáčkovu akademii múzických umění v Brně a studium u profesora Novotného úspěšně zakončila roku 2018.
Úspěšně se účastnila národních i mezinárodních soutěží. Dvakrát získala 1. cenu v ústředním kole soutěží ZUŠ, na Kocianově houslové soutěži v roce 2004 získala 3. cenu a dvakrát zvítězila na soutěži „Talenty pro Evropu“. V roce 2010 zvítězila na soutěži Klasicismus a smyčcové nástroje v Brně a v roce 2011 získala 3. cenu na soutěžní přehlídce konzervatoří a hudebních gymnázií ČR.
Představila se jako sólistka na koncertech s Janáčkovou filharmonií Ostrava, Janáčkovým komorním orchestrem, s Archi di Slovakia - smyčcovým souborem Státního komorního orchestru Žilina, Slovenským orchestrem Bohdana Warchala a Moravskou filharmonií Olomouc. V současnosti je členkou skupiny 1. houslí Janáčkovy filharmonie Ostrava.
     
     
kovac_jan   JAN KOVÁČ
Hráč na bicí nástroje, pedagog, fotograf. Na naší ZUŠ původně začínal jako houslista a kontráš v cimbálové muzice. Brzy však u něj zvítězily bicí nástroje. V oddělení uč. Tomáše Chmury reprezentoval školu jako sólista i jako člen souboru na četných vystoupeních a soutěžích.
Po studiu na ZUŠ následovalo studium na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity (specializace hudební výchova), kde vykonal státní rigorózní zkoušku v oboru Hudební teorie a pedagogika. Téma jeho rigorózní práce: „Moderní populární hudba a možnosti jejího využití v hudební výchově na základní škole“ (v rámci pracovní stáže pracoval na naší ZUŠ) se později vlastně stalo i náplní jeho zaměstnání.
PhDr. Jan Kováč je metodikem výuky na Soukromé základní škole v Ostravě-Vítkovicích (www.primaskola.cz). Škola je ukázkovým moderním školním zařízením, kde je výuka hudby organicky propojena se vzděláváním a výchovou dětí. Ty procházejí ročníky tak, že se postupně učí hře na zobcovou flétnu, djembe, keyboard, kytaru a nakonec na bicí soupravu. Vedle tohoto povolání je také zakladatelem a lektorem fotografické školy (www.mojefotoskola.cz) a byl dlouholetým vedoucím křesťanské moderně-populární skupiny Credenc, která mimo jiné doprovázela také bohoslužbu papeže Benedikta XVI. ve Staré Boleslavi v roce 2007. Jan Kováč je stále aktivním hráčem na bicí soupravu v nejrůznějších hudebních skupinách a projektech.
     
     
macecek_petr   PETR MACEČEK
Houslista a pedagog. Na naší škole byl (ještě v původní budově v Ostravě-Zábřehu) žákem učitele Petra Reka. Již zde se stal držitelem 1. ceny na Kocianově houslové soutěži a dalších cenných trofejí. Následovala Státní Konzervatoř Ostrava (zvláštní cena na soutěži H. Wieniawského a 1. cena a titul Laureát na Kocianově houslové soutěži) a studium na Akademii Múzických umění Praha.
Výčet uměleckých angažmá je tak bohatý, že se zde omezíme na názvy nejvýznačnějších souborů (tam byl většinou koncertním mistrem) a zemí kde koncertoval s těmito tělesy: Slovenský komorní orchestr Slovenská Filharmonie, Komorní orchestr města Bratislavy, Nové Bratislavské trio, Rejchovo klavírní trio, Sukův Komorní Orchestr, Smyčcové kvarteto Martinů a Pražský komorní orchestr bez dirigenta. Vyvrcholením komorní koncertní činnosti je patrně Talichovo kvarteto. To je po mnoho let považováno za jedno z nejlepších světových smyčcových kvartet a reprezentuje české kvartetní umění po celém světě.
Pan Petr Maceček účinkoval a účinkuje též jako sólista mnoha orchestrů na jejich turné po Evropě, USA, Japonsku, Číně, Korei, Hong-Kongu, Macau atd. Významná je i jeho pedagogická činnost, zejména vedení mistrovských kursů v Anglickém Dartingtonu, v Praze, Portugalsku, Belgii či ve Francii. Ze soustavných pedagogických čiností pak jmenujeme výuku hry na housle, komorní hry a hry z listu a orchestrálních partů na Fakultě umění Ostravské univerzity v Ostravě.
     
     
osobnosti_mazalova_kamila  

KAMILA MAZALOVÁ

Zpěvačka (alt/mezzosoprán). Pochází z Ostravy. Svá hudební studia začala jako houslistka. Po studiu na gymnáziu navštěvovala Janáčkovu konzervatoř v Ostravě a později Institut pro umělecká studia při Ostravské univerzitě v oboru sólový zpěv, v obou případech ve třídě doc. Drahomíry Míčkové.
V současné době působí v pražském souboru Collegium 1704, který pod uměleckým vedením Václava Lukse uvádí zejména díla českého barokního génia J. D. Zelenky. V Národním divadle v Praze s tímto souborem spoluúčinkuje v inscenaci Radúz a Mahulena v režii J. A. Pitínského (hudba Vít Zouhar). Jaké sólistka tohoto ansámblu vystoupila na prestižních festivalech Evropy (La Chaise-Dieu, Sablé, Pontoise, Festival Oude Muziek, aj.). Podílela se také na řadě nahrávek Collegia 1704, např.: J. D. Zelenka: Officium defunctorum & Requiem (2011), Responsoria (2012),  J. S. Bach: Mše h moll (2013).
Na jaře 2009 a 2011 se představila v Janáčkově opeře Brno jako Malý Arab, Mladý námořník a Chasseur v opeře Julietta B. Martinů v režii J. Nekvasila.

Ve spolupráci s cembalistkou a hráčkou na hammerklavier Monikou Knoblochovou uvádí zejména písňovou literaturu klasicistního období (J. V. Tomášek, L. Koželuh, J. Haydn). V roce 2014 pro Český rozhlas společně natočily CD písní J. V. Tomáška.

V současné době spolupracuje také se soubory Tiburtina Ensemble (B. Sojková), Ensemble Phoenix Munich (J. Frederiksen) a Musica Aeterna (P. Zajíček).

Na podzim 2011 získala ve finále mezinárodní pěvecké soutěže ve francouzském Froville  prestižní cenu publika.

Od roku 2008 se věnuje také pedagogické činnosti v oboru sólový zpěv Konzervatoři Jana Deyla v Praze.

 

V mém „profesionálním“ životopise je období, kdy jsem navštěvovala moji milovanou ZUŠ V. Petrželky,  shrnuto stručně do jedné věty.  Bylo to ale deset let, na které se nedá zapomenout. Věnovala se mi zde celá řada vynikajících pedagogů ve hře na housle, v cimbálové muzice, ve smyččovém orchestru, a nakonec také ve hře na klavír a zpěvu. Ten se nakonec stal mým hlavním oborem a dnes se jím zabývám profesionálně.

Ale nebýt hry na housle, nikdy bych se ke zpěvu asi nedostala a rozhodně bych nezískala tolik bezvadných kamarádů,  folklórních i klasických muzikantů.  Vzpomínám si, že v některých letech jsem do této školy chodila i pětkrát týdně :o) (zkoušeli jsme zde dokonce igymnaziální kapelou Tokahama). Byla to opravdu moje druhá rodina.
Za to bych ráda moc poděkovala všem svým učitelům!!! (paní učitelce Zezulkové, Mazurkové, Richterové, Vaňkové, Kachlové, Kovalové a panu učiteli Kachlovi, Kolárovi a Holkovi).
Přeji vaší škole hodně žáků, kterým dělá hudba radost! A díky, že jste mě k ní přivedli!


Kamila Mazalová (roz. Ševčíková)

     
     
raska_martin   MARTIN RAŠKA
Kontrabasista. ZUŠ začal navštěvovat od tří let. Postupně hrál na více nástrojů. Na ZUŠ Viléma Petrželky začal studovat v jedenácti letech kontrabas nejdříve ve třídě Jiřího Pospíšila a poté u Lumíra Kavíka. V červnu 2005 se stal absolutním vítězem soutěže ZUŠ v oboru kontrabas v Liberci a o rok později získal 1. místo v I. kategorii v Mezinárodní kontrabasové soutěži F. Simandla v Blatné.
Následovalo studium na Brněnské konzervatoři ve třídě Mgr. Martina Šranka. Zde se úspěšně zúčastnil dalších soutěží. Např. v roce 2008 to bylo 1. místo v II. kategorii Mezinárodní kontrabasové soutěže F. Simandla v Blatné a 1. místo v Soutěžní přehlídce konzervatoří České republiky v Teplicích. V sezóně 2010/11 působil při studiu v orchestru opery NDM Ostrava.
Od roku 2013 je členem Janáčkovy filharmonie Ostrava. Ukončil bakalářské studium na JAMU ve třídě prof. Miloslava Jelínka s pokračováním v magisterském studiu. V září 2014 se stal laureátem Mezinárodní Spergerovy soutěže v německém Andernachu. Jako sólista se představil s Moravským komorním orchestrem, s Rheinische Philharmonie Koblenz a s Janáčkovou filharmonií Ostrava.
 
     
     
rokyta_jan
Photographer: Ivan Korč
  JAN ROKYTA
Cimbalista. Na naší ZUŠ byl žákem Jiřiny Liebermannové (cimbál), Irmy Melkusové a Jana Niedoby (klavir). Školní cimbálovou muziku, ve ktere hrál, vedli Věra Mazurková, Eva Richterová a Jiří Šmíd. Posléze studoval hru na cimbál u Ludmily Dadákové na Kozervatóriu v Bratislavě a hru na zobcovou flétnu u Waltera van Hauweho a Paula Leenhoutse na Sweelinck-Conservatoriu v Amsterdamu.
Svou kariéru zahájil v cimbálové muzice TECHNIK Ostrava, založené v roce 1958 jeho otcem Janem Rokytou seniorem, se kterou spolupracuje dodnes. Mimo Techniku byl v období 1988-1992 stálým hostem BROLNu a OĽUNu. V oblasti soudobé vážné hudby spolupracoval Jan Rokyta se Symfonickým orchestrem bratislavského rozhlasu a později v Nizozemí s ASKO-Schönberg ensemble, Nederlands Blazers ensemble, Het Nieuw ensemble, Concertgebouworkest a Rozhlasovou komorní filharmonií.
V poslední době je rovněž častým hostem symfonických a komorních orchestru v Německu a Rakousku jako např. Österreichisches Ensemble für Neue Musik, Klangforum a Radio-Symfonieorchester Südwestrundfunk Stuttgart. V oblasti světového folklóru získal bohaté zkušenosti v orchestru MEZINÁRODNÍHO FOLKLORNÍHO DIVADLA v Amsterdamu, kde působil v letech 1995 - 2002 jako instrumentální sólista a hudební realizátor a v sezoně 2007-2008 jako hudební ředitel tohoto tělesa.
Spolupráce se židovskou zpěvačkou Shurou Lipovsky byla v roce 2004 korunována účastí na mezinárodních festivalech židovské hudby v Krakově, Weimaru a Amsterdamu. Spolu s manželkou Liselotte Rokyta vytvořil Jan Rokyta netradiční nástrojové spojení Panovy flétny a cimbálu. Koncertní program manželů Rokytových obsahuje jak folklórní hudbu východní Evropy tak i transkripce a původní skladby pro Panovu flétnu a cimbál.
     
     
samiec_ivo   IVO SAMIEC
Hráč na bicí nástroje a pedagog. Narodil se v Ostravě. Hru na bicí studoval na naší ZUŠ ve třídě Tomáše Chmury a reprezentoval školu (jako člen souboru bicích nástrojů i jako sólový hráč) na četných koncertech a soutěžích. Brzy začal také působit v několika ostravských hudebních skupinách různých žánrů. Po několika letech studia ZUŠ byl přijat na Janáčkovou konzervatoř v Ostravě do třídy Rostislava Mikešky. V té době byl rovněž žákem předních perkusionistů Pavla Fajta a Kamila Slezáka, hostoval v Janáčkově filharmonii Ostrava. Roku 2001 úspěšně absolvoval konkurz do orchestru Slezského divadla v Opavě, kde působí dodnes. Několik let také působil jako učitel na ZUŠ v Opavě. Za jeho působení soubory bicích nástrojů, sestavených z jeho žáků, získaly významná ocenění v soutěžích.
V současnosti vyučuje hře na bicí nástroje v Středisku volného času v Opavě a jeho bubenický orchestr Boris (etnické perkuse) se může pochlubit úctyhodnou koncertní činností na území celé ČR i precizní profesionalitou.
     
     
stankova_mikeskova_lucie   LUCIE STAŇKOVÁ
Houslistka. Na naší ZUŠ studovala od svých pěti let ve třídě Věry Mazurkové. Účastnila se mnoha národních i mezinárodních soutěží. K jejím největším úspěchům patří přední umístění na mezinárodní soutěži „Čírenie talentov“ (2. místo) a v ústředním kole „Národní soutěže ZUŠ“ (1. místo). V roce 2001 vystoupila sólově s Janáčkovou filharmonií Ostrava. Soutěží se taktéž účastnila v rámci komorní a orchestrální hry. Po ukončení osmiletého gymnázia zahájila studium na Janáčkově konzervatoři v Ostravě ve třídě Prof. Vítězslava Kuzníka. V roce 2008 se zúčastnila soutěže „Klasicismus a smyčcové nástroje“ a „Soutěžní přehlídka konzervatoří a hudebních gymnázií“.
Během studia vystupovala sólově s komorním orchestrem Janáčkovy konzervatoře. S tímto orchestrem se rovněž opakovaně účastnila koncertu vítězů rozhlasové soutěže „Concerto Bohemia“. Nyní je absolventkou 6. ročníku Janáčkovy konzervatoře v Ostravě. Zde působí čtvrtým rokem ve školním symfonickém orchestru na pozici koncertního mistra. Studium zakončí absolventským  vystoupením s Janáčkovou filharmonií Ostrava. Od roku 2012 rovněž působí v operním orchestru Národního divadla moravskoslezského jako tutti hráč 1. houslí.
     
     
tesarik_jiri   JIŘÍ TESAŘÍK
Trumpetista a pedagog. Studium hudby začínal v akordeonové třídě ještě ve staré budově naší ZUŠ, ale z protějších dveří – u uč. Oldřicha Zahuty zněly kouzelné tóny trubky, které nakonec zvítězily. Již po třech letech vykonal přijímací zkoušky do 2. ročníku ostravské konzervatoře a při studiu se stal na 2 roky členem Janáčkovy filharmonie Ostrava.
V letech 1985-89 studoval JAMU v Brně, kde se stal zakládajícím členem Brněnské Moravěnky. Od r. 1992 byl členem Ústřední hudby ministerstva vnitra, později jejím dirigentem a zástupcem  ředitele.
Současně se již orientoval na pedagogickou práci na Janáčkově konzervatoři, kde hru na trubku vyučuje dodnes dodnes. Mezi jeho studenty patří i absolvent ZUŠ V. Petrželky N. Grigoriadis a další přední hráči (nejen ostravských) souborů.
Od r. 2000 je členem OSA jako autor mnoha skladeb hlavně v oblasti dechové a komorní hudby. Na Ostravsku je znám jako zkušený hráč hudby jak orchestrální (orchestr Divadla Jiřího Myrona atd.), tak také jako trumpetista, zpěvák a hráč na keyboard několika seskupení nejrůznějších žánrů.
     
     
vzorek_tomas   TOMÁŠ VZOREK
Houslista, herec, moderátor, zpěvák, filmař.... Je rodákem z Ostravy. Na housle hrál od 4 let. Na naší ZUŠ studoval u uč. Věry Mazurkové. Vystudoval Janáčkovu konzervatoř Ostrava a Ostravskou univerzitu – obojí s hlavním zaměřením na hru na housle. Už za studií měl možnost hrát v Janáčkově filharmonii Ostrava a v pražských komorních orchestrech a procestovat tak kus světa. Po ukončení školy nastoupil do orchestru Národního divadla moravskoslezského. Houslím je věrný dodnes, i když už nejsou jeho hlavní obživou.
V divadle se zamiloval do zpěvu, a tak hned po dokončení univerzity začal dále studovat soukromě herectví a zpěv a brzy měl možnost poznat „prkna, která znamenají svět“ – i teď to byla prkna Národního divadla moravskoslezského, kde hrál v muzikálech Zorba, Dalskabáty hříšná ves aneb zapomenutý čert, Limonádový Joe, Camelot, Hledám děvče na Boogie Woogie, Tři mušketýři, Hello Dolly…. Často jej můžeme vidět jako hostujícího sólistu NDM, kde můžeme ocenit také Tomášovy pěvecké kvality.
Posledních několik let pracuje především jako moderátor České televize kde pracuje také jako redaktor, dramaturg a sportovní komentátor. Je úspěšným amatérským filmařem a sportovcem.
     
     
zackova_lucie     LUCIE ŽÁČKOVÁ
Herečka. Na naší ZUŠ byla žákyní Literárně dramatického oboru ve třídě uč. Moniky Adamové. Hudebně-dramatický obor na Janáčkově konzervatoři v Ostravě absolvovala v roce 2000. Už v době studií hostovala v ostravském Divadle Petra Bezruče a v opavském Slezském divadle. Jejím prvním angažmá bylo od roku 2000 Divadlo Petra Bezruče v Ostravě.
Za roli v adaptaci Dostojevského Idiota získala v roce 2004 Cenu Thálie v kategorii mladý umělec do 33 let a v témže roce i Cenu Alfréda Radoka jako Talent roku. V sezoně 2005-06 byla členkou ostravské Komorní scény Aréna. Členkou činohry Národního divadla se stala v roce 2006.
V současnosti ji diváci mohou vídat na jevišti Národního divadla, ve Stavovském divadle, v Činoherním klubu i na dalších scénách. Mimo divadlo hraje také ve filmu i v televizi.