HUDEBNÍ PRVKY – INSPIRACE PRO HRÁČE NA BICÍ SOUPRAVU

hudebni_prvky Autorem této rozsáhlé zvukové encyklopedie je učitel bicích nástrojů naší ZUŠ – Tomáš Chmura, který na ní pracoval bezmála tři roky. Příručka je tvořena 311 zvukovými ukázkami – úryvky skladeb různých žánrů – a textovou částí. Zvukové ukázky jsou rozděleny tak, aby je bylo možno vypálit na šest standardních hudebních CD. Níže naleznete odkazy pro jejich stažení. Pokud je budete pouštět přímo z počítače, bude dobré kvůli přehlednosti nadále zachovat toto rozdělení ve formě šesti složek se zvukovými soubory. Vysvětlující texty a notové příklady rovněž naleznete (v obsáhlém PDF souboru) níže na této stránce.

Příručka je vytvořena podle schématu rozdělujícího činnost hráče na bicí nástroje na následující prvky:
- práce s metrem
- práce s rytmem
- používání různých technik
- respektování hudební formy skladby
- práce s hudebním cítěním (feelingem)
- práce s hudebním výrazem
- tvorba zvukových barev
- ovlivňování zvuku používáním rozličných bicích nástrojů
- ovlivňování zvuku prostřednictvím studiové techniky

K pochopení těchto prvků jsou v příručce obsaženy krátké zvukové ukázky a v textové části pak popis probírané problematiky. Pro snazší pochopení zde máte jeden příklad za všechny: Řekněme, že potřebujete pro vlastní inspiraci (či výuku vašich žáků) probrat problematiku pětidobého metra. Zde je vysvětlující text, kliknutím na symbol přehrávače spustíte přehrávání hudební ukázky:

Takt pětidobý

Je – podobně jako takt čtyřdobý – taktem složeným. Nyní však se jedná o složeninu ze dvou nestejných částí. Z třídobé a dvoudobé, a to v libovolném pořadí. Toto pořadí, ať už se jedná o schéma 3+2 nebo 2+3, většinou pak už nebývá v průběhu skladby měněno, ale jakékoli pravidlo může být samozřejmě porušováno. Vedlejšími přízvučnými dobami tedy bývá buď doba čtvrtá nebo třetí. Při vysokých tempech je obvyklé vnímat tento takt jako jakýsi dvoudobý útvar s nestejně dlouhými dobami. Je to pohodlnější než počítat do pěti.

 

CD 1 – Stopa 10. Dream Theater – Scenes from a memory – Beyond this life:
Tato ukázka je ve svižném pětidobém taktu rozděleném na 3+2 doby. Tyto doby jsou hráčem na bicí nástroje „drobeny“ na šestnáctinové i dvaatřicetinové hodnoty. Umístění úderů malého bubnu není pro analýzu taktu spolehlivě určující. To spíše velký buben (zhruba v polovině ukázky) jednoznačně zvýrazní polotěžkou dobu taktu a určí tak schéma taktu 3+2. Snažte se při analýze vnímat i ostatní nástroje kapely.

 

CD 1 – Stopa 11. The Flower Kings – Retropolis – Retropolis:
Komentář k předcházející ukázce vystihuje i charakter této hudby, přičemž velký vliv na správné chápání metrické struktury má mimo jiné i úder malého bubnu na čtvrté době taktu. Doby jsou pak ještě zpravidla děleny na nižší (osminové) hodnoty, což u bicí soupravy zřetelně slyšíme v partu Hi-Hat.

 

CD 1 – Stopa 12. Gustav Holst – Planets – Mars:
Dominantním bicím nástrojem této ukázky jsou tympány. Pětidobý takt této skladby je zvláštní díky triole na první době ostinátního rytmu tympánů. Pro zajímavost uvádím, že efektní part tympánů hrají v této skladbě dva hráči, a to zejména z důvodu možnosti současného znění víru a rytmických úderů. Kratičký notový příklad ukazuje právě takovouto situaci.

 

Notový příklad 4 – Gustav Holst – The Planets – Mars

4.pětidobý takt - Gustav Holst - The Planets - Mars

Pokud jste pochopili jak příručka funguje a shledali jste ji přínosnou pro použití v praxi, obdržíte nyní pokyny pro její získání. Především Vás chceme upozornit, že vše je naprosto zdarma. Autor Hudebních prvků je netvořil kvůli výdělku, ale pro potřeby výuky svých žáků. To, že v příručce je použita celá řada ukázek z nahrávek kapel a orchestrů nijak neodporuje platným právním normám, protože citace a výňatky (v nezbytné míře) jsou v učebnicích povoleny.

Zde si stáhněte PDF kompletního znění textové části zvukové encyklopedie
HUDEBNÍ PRVKY – INSPIRACE PRO HRÁČE NA BICÍ SOUPRAVU

Není v kapacitních možnostech tohoto webu, umístit na jeho stránky všech 311 hudebních ukázek tvořících  zvukovou encyklopedii Hudební prvky. Níže naleznete šest odkazů ke stažení všech šesti CD v nekomprimované kvalitě (formát WAVE). Soubory si uložíte ve svém PC odkud je můžete za pomoci kvalitní audio techniky pouštět, anebo si můžete CD vypálit jako hudební CD a přehrávat je v libovolném přehrávači. Před použitím je třeba soubory „rozzipovat". Jsou uloženy na serveru www.ulozto.cz, každý „zabalený" v archivu RAR.

CD 1 cd    CD 2 cd  
CD 3 cd    CD 4 cd  
CD 5 cd    CD 6  cd

Pokud by vás zajímalo, jak tato unikátní příručka vznikala, můžete si přečíst trojdílnou reportáž „Dobrodružství poznávání", kterou autor publikoval v časopisu pro učitele ZUŠ – Talent:

Soubor PDF
Dobrodružství poznávání – 1. část720 kB

Soubor PDF
Dobrodružství poznávání – 2. část641 kB

Soubor PDF
Dobrodružství poznávání – 3. část1130 kB

 

Poděkování:
Je mi velikou ctí jmenovat mezi mými předními rádci a pomocníky další osobnosti českého hudebního života. Svůj čas mi věnovali pedagogové Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, PhDr.  Jiří  Čech,  pedagog  Hudební  fakulty  JAMU  a  člen  Filharmonie  Brno MgA. Radek Tomášek a pedagog Státní Konzervatoře Brno Mgr. Ctibor Bártek. Vedoucí Tam-tam Orchestra, pedagog a propagátor etnických bicích nástrojů Miloš Vacík byl nezbytným činitelem pro dokončení „Prvků hudebního cítění“. Přední český jazzman – klavírista Emil Viklický a pedagožka Janáčkovy Konzervatoře v Ostravě Mgr. Irena Szurmanová velice trpělivě pomáhali s „Formotvornými prvky“. Hráči bicích nástrojů Janáčkovy filharmonie Ostrava Jiří Smrčka, František Škrla, Antonín Labanič a bubeník a archivář téhož orchestru Ladislav Klíma mají velikou zásluhu na získání fotografií, notových materiálů, nahrávek a vědomostí z oblasti symfonické hudby. Mí žáci, kolegové a přátelé v jedné osobě Tomáš Černek a Marek Šánta poskytli celou řadu hudebních ukázek a informací o rockové hudbě. Velmi mi pomohli vynikající čeští skladatelé Lukáš Sommer a Michal Rataj. Zvlášť zde chci jmenovat violistu Janáčkovy Filharmonie Ostrava a znalce progresivního rocku Jiřího Menzela. Z jeho sbírky CD pochází značný počet kvalitních hudebních ukázek. Děkuji početným muzikantům i ne-muzikantům, které zde jmenuji a kteří mi pomohli získáním další četných hudebních ukázek, informací i svojí podporou. Zde jsou alespoň někteří z nich: Jakub Dominik, Lukáš Krejčí, Martin Lubojacký, Michael Gacek, Lenka Korousová, Jiří Bučánek, Roman Hruška, Marek Kania, Radim Mikulajčík, Patrik Benek, PhDr. Jan Kováč, Tomáš Mohr, Stanislav Hovadík, Jan Beránek, Martin Pajdla, Karel Šín, Arnošt Svoboda, Pavel Švec, Kateřina Růžičková, Lukáš Mojžíšek, Jiří Mojžíšek, JUDr. Pavla Cibulková a Martin Bala. Na závěr (ale ne v poslední řadě) děkuji rovněž trpělivým učitelům počítačových software nezbytných pro práci na „Hudebních prvcích“: Dirigentce a multiinstrumentalistce Lucii Možné, multiinstrumentalistovi Tomáši Jochcovi, klarinetistovi Radimu Olchawskému, RNDr. Ivo Indrovi a všestrannému hudebníku a pedagogovi Milanu Vyležíkovi.
Tomáš Chmura.

ZDARMA KE STAŽENÍ FREE DOWNLOAD TOMÁŠ CHMURA HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁČE NA BICÍ SOUPRAVU