ODDĚLENÍ STRUNNÝCH NÁSTROJŮ - VIDEOEXKURZE

Pokud byste chtěli nahlédnout do učeben, kde jsou vyučovány strunné nástroje, můžete tak učinit prostřednictvím krátké videoexkurze. Uvidíte zde na několik okamžiků výuku předmětů vyučovaných na našem oddělení. Těmi jsou hra na kytaru, elektrickou kytaru a basovou kytaru. Protože donedávna byly některé (i značně nepříbuzné) nástroje organizovány v tzv. „oddělení lidových nástrojů“, klip obsahuje také ukázky z výuky hry na cimbál, akordeon a výuku sólového zpěvu.

Snímky z výuky jsou doplněny hudbou, která ovšem přímo nesouvisí s dějem videoklipu. Posloužit má jen jako podbarvení filmu, ale také jako inspirace kam až může v daném hudebním oboru dojít hráčské mistrovství.

Videoexkurze - strunné nástroje