SOUBOR BICÍCH NÁSTROJŮ „DR.UM“
Na této stránce se dovíte prakticky vše o souboru bicích nástrojů, který má na naší ZUŠ už dlouholetou tradici. Asi nejefektnější inoformací pro vás patrně budou videozáznamy z koncertních vystoupení souboru umístěné ve fotogalerii a ve videogalerii oddělení bicích nástrojů. Soubor bicích nástrojů vznikl na naší ZUŠ brzy po založení oddělení bicích nástrojů, přibližně roku 1993. Tak jak přicházeli a odcházeli žáci, měnila se i tvář souboru. Od skromného tria či kvarteta po respekt budící – třeba i dvacetičlenná seskupení. Až na malé výjimky žáci obvykle hrají kompozice učitele psané zpravidla „na tělo“ momentálnímu složení souboru.

Ve školním roce 2010/2011 soubor přijal název „DR.UM“, což je slovní hříčka na téma „doktor Um“ a anglické „drum“ – buben. Do instrumentáře přibral perkuse, tympány a někdy i melodické bicí nástroje. Členství v souboru „DR.UM“ je zcela dobrovolné, přesto se práce v něm zpravidla účastní takřka všichni žáci oddělení, kteří mají alespoň trochu zájmu o bicí nástroje. 

Soubor nacvičuje zpravidla jednu skladbu za školní rok. Svého času se zabýval nácvikem souborových etud typu „drum corps“, jindy se vyžili žáci, mající zájem o petnické perkuse (djembé, conga atd.). Ať tak či onak, zahrají si všichni. Od těch nejzdatnějších, až po úplné začátečníky. V poslední době – jak děti a mládež stále více nahrazují osobní setkávání elektronickými prostředky – je čím dál obtížnější sestavovat větší soubory. I pro tuto situaci máme řešení v podobě menších seskupení, která pracují na drobnějších projektech.

cara_z_palicek

 PROJEKT SOUBORU

Nicki Minaj - Super Bass

Zde je pracovní nahrávka podle které se bude cvičit i natáčet. Nahrávka má oproti originálu zesílené bicí, obsahuje klik a navigační hlasové pokyny. Stáhněte si ji do svého počítače a jinou nepoužívejte:

MP3
Nicki Minaj - Super Bass7968 kB

Všichni hráči hrají tentýž part, a to velký buben položený blánou vzhůru jako tympán. Hraje se tvrdými tympánovými paličkami:

Soubor PDF
Nicki Minaj - Super Bass104 kB

Instrruktážní video je ZDE