PĚVECKÝ SBOR ADIJAMUS - VEDENÍ SBORU

 

Sbormistryně:
Mgr. Jana Adamusová

Hlasová poradkyně:
Marie Kovalová
Korepetitorka:
Mgr. Jana Neubauerová

Asistentka sbormistryně:
Mgr. Michaela Hejrová

a (11)  ucitele_hejrova_michaela