AKORDEONOVÝ SOUBOR

Vedoucí souboru: Mgr. Iveta Monsportová

Akordeonový soubor má na této škole dlouholetou tradici. Jeho existence i kvalita ale závisela na počtu žáků i učitelů. Akordeonové soubory vznikaly a zase zanikaly. Byla léta, kdy měl každý učitel svůj soubor a historie akordeonových souborů zažívala své "slavné časy", kdy jsme vyhrávali krajské soutěže a účastnili se kol celostátních. Někdy měly ansámbly charakter školní, jindy byly složeny ze žáků jednoho učitele.

V roce 2004 se podařilo seskupit 7 starších žáků - minimání počet členů v souborové hře - a vznikl tak akordeonový soubor s přidanými jinými hudebními nástroji. Toto seskupení velmi často úspěšně prezentovalo naši ZUŠ na mnoha vystoupeních pro různé organizace. Po odchodu akordeonistů-absolventů i paní učitelky Koláčkové byl založen v září tohoto roku nový soubor složený ze žáků ve věku 8-16 let, který má ve svém repertoáru skladbičky různých žánrů.

Cíl: Zapojit a nadchnout žáky pro společné "muzicírování" a rozvíjet tak jejich muzikálnost, hudební pohotovost a upřesňovat rytmické i výrazové cítění. Pěstovat tak aktivní prožívání společně provedené hudby a motivovat je pro pilnější studium na nástroj akordeon.

Plány:  Chceme společně propagovat nástroj akordeon a získávat nové spolužáky. Zapojujeme se do akordeonových soutěží ZUŠ v souborové hře a chceme se co nejlépe prezentovat a umístit.