ODDĚLENÍ SÓLOVÉHO ZPĚVU - VIDEOEXKURZE

Pokud byste chtěli nahlédnout do učebny, kde je vyučován sólový zpěv, můžete tak učinit prostřednictvím krátké videoexkurze. Uvidíte zde (ke konci klipu) na několik okamžiků výuku tohoto předmětu. Klip obsahuje také ukázky z výuky hry na cimbál, akordeon a výuku hry na strunné nástroje.

Snímky z výuky jsou doplněny hudbou, která ovšem přímo nesouvisí s dějem videoklipu. Posloužit má jen jako podbarvení filmu, ale také jako inspirace kam až může v daném hudebním oboru dojít hráčské mistrovství.

Videoexkurze - strunné nástroje