ODDĚLENÍ SÓLOVÉHO ZPĚVU

Zpěv je od nepaměti nejpřirozenějším projevem člověka. Zpěvnost národa je měřítkem jeho hudebnosti, bohatství lidových  písní je dokladem i základem jeho hudební kultury. Kultivovaný pěvecký projev je nejvýraznějším a nejúčinnějším hudebním  vyjadřovacím prostředkem.
Naše oddělení přijímá žáky od 6 let. Předpokladem pro studium je zájem o zpěv. Součástí výuky zpěvu jsou předměty: hudební nauka, sborový zpěv, komorní zpěv. Žáci mají možnost vystupovat na třídních koncertech a žákovských koncertech, dále mají možnost se zúčastnit pěveckých soutěží ZUŠ nebo mezinárodních pěveckých soutěží. Nadaní žáci mají možnost pokračovat ve studiu zpěvu na konzervatoři.
solovy_zpev_5 solovy_zpev_4

 

OSTRAVA VÝUKA SÓLOVÝ ZPĚV UČITEL KLASICKÝ MUZIKÁLOVÝ SÓLOVÝ ZPÍVÁNÍ UČITEL PĚVECKÁ VÝCHOVA