ODDĚLENÍ SÓLOVÉHO ZPĚVU

Zpěv je od nepaměti nejpřirozenějším projevem člověka. Zpěvnost národa je měřítkem jeho hudebnosti, bohatství lidových  písní je dokladem i základem jeho hudební kultury. Kultivovaný pěvecký projev je nejvýraznějším a nejúčinnějším hudebním  vyjadřovacím prostředkem.
Naše oddělení přijímá žáky od 6 let. Předpokladem pro studium je zájem o zpěv. Součástí výuky zpěvu jsou předměty: hudební nauka, sborový zpěv, komorní zpěv. Žáci mají možnost vystupovat na třídních koncertech a žákovských koncertech, dále mají možnost se zúčastnit pěveckých soutěží ZUŠ nebo mezinárodních pěveckých soutěží. Nadaní žáci mají možnost pokračovat ve studiu zpěvu na konzervatoři.
solovy_zpev_5 solovy_zpev_4

Účastnice krajského kola soutěže MŠMT v sólovém zpěvu (šk. r. 2011/12) Terezie Gilligová se umístila na 2. místě. Je ze třídy uč. M. Kovalové. na klavír ji doprovázela uč. J. Holková. 

OSTRAVA VÝUKA SÓLOVÝ ZPĚV UČITEL KLASICKÝ MUZIKÁLOVÝ SÓLOVÝ ZPÍVÁNÍ UČITEL PĚVECKÁ VÝCHOVA