ODDĚLENÍ SMYČCOVÝCH NÁSTROJŮ - VIDEOEXKURZE

Pokud byste chtěli nahlédnout do učeben, kde jsou vyučovány smyčcové nástroje, můžete tak učinit prostřednictvím krátké videoexkurze. Uvidíte zde na několik okamžiků výuku všech čtyř předmětů vyučovaných na našem oddělení. Těmi jsou hra na housle, violu, violoncello a kontrabas.

Snímky z výuky jsou doplněny hudbou, která ovšem přímo nesouvisí s dějem videoklipu. Posloužit má jen jako podbarvení filmu, ale také jako inspirace kam až může v daném hudebním oboru dojít hráčské mistrovství.

 

Videoexkurze - smyčcové nástroje