HUDEBNÍ NAUKA - VIDEOEXKURZE

Pokud byste chtěli nahlédnout do třídy, kde je vyučována hudební nauka, můžete tak učinit prostřednictvím krátké videoexkurze. Uvidíte zde na několik okamžiků z výuky tohoto předmětu, a také nahlédnete do několika dalších skupinových vyučování. Konkrétně do výuky v literárně dramatickém, tanečním a výtvarném oboru.