HUDEBNÍ NAUKA

obrázek Tento předmět má žákům otevřít bránu do světa hudby a umožnit jim co nejsnadnější orientaci v ní. Poskytuje jim základní vědomosti, informace a znalosti, které prakticky využijí při své interpretační praxi. Naučí všechny porozumět hudební řeči, jejím výstavbovým prostředkům, a usnadní žákům orientovat se v hudební literatuře.

obrázek Součástí výuky je nejen notopis a sezení v lavici. Nezbytnou prvkem je také poslech hudby, její pohybové ztvárnění, hra na elementární hudební a doprovodné nástroje, projektové hodiny, návštěva koncertů apod.

Snažíme se vychovat takového interpreta a posluchače, který bude schopen propojit hudební teorii s praxí. A nejen to. Největší odměnou pro nás bude, když se náš bývalý žák, jakožto dospělý člověk, bude k hudbě vracet, k jakémukoliv jejímu žánru či stylu, a bude dál rozvíjet své hudební potřeby, bude hudbu hlouběji prožívat a chápat ji.


nauka_cara

Hudební nauka – předmět povinný
Hudební nauka je povinný předmět pro každého žáka, který navštěvuje hudební obor v naší ZUŠ. Tento předmět je klasifikován na vysvědčení. Docházka do HN je jednou týdně a je automaticky zahrnuta v platbě školného v hlavním oboru. Výuka probíhá na učebně č. 115 v prvním patře hlavní budovy na Edisonově ulici a také na pobočkách.

nauka_cara

Žáci PHV
Přestože žáci přípravných ročníků nejsou klasifikováni z HN na vysvědčení, je pro ně docházka do HN také povinná.

nauka_cara

Ukončení studia hudební nauky
Pokud žák úspěšně ukončí 5. ročník Hudební nauky, skončila mu tím povinná docházka do HN. Žák má však možnost zdarma docházet i v dalších ročnících svého studia na naší ZUŠ do Hudebního semináře. HS, který je určen žákům, kteří mají chuť rozšiřovat své hudební vědomosti a dovednosti, především z důvodu aktivního hudebního života nebo pozdějšího studia na středních či vysokých školách s hudebním zaměřením.

nauka_cara

Zápis do hudební nauky
Na začátku školního roku je potřeba, aby se každý žák, nejlépe s rodičem, dostavil na zápis do Hudební nauky a to do konkrétního ročníku a dne výuky. (Zápis probíhá v prvním patře školy na chodbě, v aktuálně vypsaných termínech).

nauka_cara

Omluva nepřítomnosti žáka v hudební nauce
Nepřítomnost žáka v hodině HN není třeba omlouvat předem. Plně postačí, když následující hodinu dítě přinese omluvenku v žákovské knížce na straně 22. V žádném případě nelze omluvu řešit prostřednictvím mobilní SMS. Při dlouhodobé nepřítomnosti (3 a více vyučovacích hodin za sebou) omluvte prosím své dítě buď telefonicky na tel. čísle 596 785 655 (kancelář školy) nebo e-mailem na adresu : zusvpetrzelky@seznam.cz

nauka_cara

Pomůcky do HN
PHV – přezůvky, psací potřeby (většinou tužka, guma, pastelky)
1. až 5. ročník – přezůvky, žákovská knížka, notový sešit, psací potřeby

nauka_cara

Termíny konzultací ve školním roce 2016/2017
(pro nechodiče z HN) níže pak najdete požadavky k látce

18. 4. úterý  v 17:15 (sborovna)

9. 5. úterý  v 17:15 (sborovna)

23. 5. úterý  v 17:15 (sborovna)

nauka_cara

Písemné testy
Pokud se objeví na začátku i během roku vážné překážky v docházce do HN, mohou rodiče písemně požádat ředitele ZUŠ o uvolnění dítěte z docházky. Formulář vydává třídní učitel hlavního oboru. V těchto výjimečných případech pak žák studuje HN samostatně za pomoci učitele hlavního oboru a rodičů. Na začátku ledna a června se pak žáci dostaví k písemným testům z HN (termíny testů jsou také vždy včas vyvěšeny). Požadavky na přezkoušení si zde můžete stáhnout. (Toto přezkoušení se netýká žáků, kteří pravidelně navštěvují výuku hudební nauky.)

Termíny písemných testů z HN:
pondělí 12. 6. 2017 v 16:30 (sborovna)
úterý 13. 6. 2017 v 17:30 (sborovna)
úterý 20. 6. 2017 v 17:30 (sborovna)

Organizace výuky pro žáky, kteří nenavštěvují hudební nauku
v pravidelných týdenních intervalech.
Soubor WORD
Informace a požadavky22 kB
Soubor WORD
Studijní literatura25 kB
Soubor PDF
Hudební nástroje148 kB

nauka_cara

Rozvrhy hodin hudební nauky (zvětšíte kliknutím na miniaturu)

NOVÁ BĚLÁ HLAVNÍ BUDOVA ZUŠ STARÁ BĚLÁ

nauka_cara