HUDEBNÍ NAUKA

obrázek Tento předmět má žákům otevřít bránu do světa hudby a umožnit jim co nejsnadnější orientaci v ní. Poskytuje jim základní vědomosti, informace a znalosti, které prakticky využijí při své interpretační praxi. Naučí všechny porozumět hudební řeči, jejím výstavbovým prostředkům, a usnadní žákům orientovat se v hudební literatuře.

obrázek Součástí výuky je nejen notopis a sezení v lavici. Nezbytnou prvkem je také poslech hudby, její pohybové ztvárnění, hra na elementární hudební a doprovodné nástroje, projektové hodiny, návštěva koncertů apod.

Snažíme se vychovat takového interpreta a posluchače, který bude schopen propojit hudební teorii s praxí. A nejen to. Největší odměnou pro nás bude, když se náš bývalý žák, jakožto dospělý člověk, bude k hudbě vracet, k jakémukoliv jejímu žánru či stylu, a bude dál rozvíjet své hudební potřeby, bude hudbu hlouběji prožívat a chápat ji.


nauka_cara

Hudební nauka – předmět povinný
Hudební nauka je povinný předmět pro každého žáka, který navštěvuje hudební obor v naší ZUŠ. Tento předmět je klasifikován na vysvědčení. Docházka do HN je jednou týdně a je automaticky zahrnuta v platbě školného v hlavním oboru. Výuka probíhá na učebně č. 115 v prvním patře hlavní budovy na Edisonově ulici a také na pobočkách.

nauka_cara

Žáci PHV
Přestože žáci přípravných ročníků nejsou klasifikováni z HN na vysvědčení, je pro ně docházka do HN také povinná.

nauka_cara

Ukončení studia hudební nauky
Pokud žák úspěšně ukončí 5. ročník Hudební nauky, skončila mu tím povinná docházka do HN. Žák má však možnost zdarma docházet i v dalších ročnících svého studia na naší ZUŠ do Hudebního semináře. HS, který je určen žákům, kteří mají chuť rozšiřovat své hudební vědomosti a dovednosti, především z důvodu aktivního hudebního života nebo pozdějšího studia na středních či vysokých školách s hudebním zaměřením.

nauka_cara

Zápis do hudební nauky
Na začátku školního roku je potřeba, aby se každý žák, nejlépe s rodičem, dostavil na zápis do Hudební nauky a to do konkrétního ročníku a dne výuky. (Zápis probíhá online na našich webových stránkách.).

nauka_cara

Omluva nepřítomnosti žáka v hudební nauce
Nepřítomnost žáka v hodině HN není třeba omlouvat předem. Plně postačí, když následující hodinu dítě přinese omluvenku v žákovské knížce na straně 22. V žádném případě nelze omluvu řešit prostřednictvím mobilní SMS. Při dlouhodobé nepřítomnosti (3 a více vyučovacích hodin za sebou) omluvte prosím své dítě buď telefonicky na tel. čísle 596 785 655 (kancelář školy) nebo e-mailem na adresu: zusvpetrzelky@seznam.cz

nauka_cara

Pomůcky do HN
PHV – přezůvky, psací potřeby (většinou tužka, guma, pastelky)
1. až 5. ročník – přezůvky, žákovská knížka, notový sešit, psací potřeby

nauka_cara

 

nauka_cara

Písemné testy
Pokud se objeví na začátku i během roku vážné překážky v docházce do HN, mohou rodiče písemně požádat ředitele ZUŠ o uvolnění dítěte z docházky. Formulář vydává třídní učitel hlavního oboru. V těchto výjimečných případech pak žák studuje HN samostatně za pomoci učitele hlavního oboru a rodičů. Na začátku ledna a června se pak žáci dostaví k písemným testům z HN (termíny testů budou vyvěšeny). Požadavky na přezkoušení si zde můžete stáhnout. (Toto přezkoušení se netýká žáků, kteří pravidelně navštěvují výuku hudební nauky.)

TERMÍNY KONZULTACÍ

(pro žáky, kteří nenavštěvují výuku pravidelně)

8. 12. 2022 čtvrtek  17:00 - 17:45

5. 1. 2023 čtvrtek  17:00 - 17:45

12. 1. 2023 čtvrtek  17:00 - 17:45

(místnost č. 207)

 

Organizace výuky pro žáky, kteří nenavštěvují HN v pravidelných týdenních intervalech.

Soubor WORD
Informace HN20 kB
Soubor WORD
Studijní literatura25 kB
Soubor PDF
Hudební nástroje148 kB

Požadavky k pololetním a závěrečným testům z Hudební nauky

Soubor WORD
Požadavky 1.r13 kB
Soubor WORD
Požadavky 2.r13 kB
Soubor WORD
Požadavky 3.r12 kB
Soubor WORD
Požadavky 4.r13 kB
Soubor WORD
Požadavky 5.r13 kB


nauka_cara

Rozvrhy hodin hudební nauky (zvětšíte kliknutím na miniaturu)

NOVÁ BĚLÁ HLAVNÍ BUDOVA STARÁ BĚLÁ
Soubor PDF
HN Nová Bělá328 kB
Soubor PDF
Nauka Stará Bělá525 kB

nauka_cara