ODDĚLENÍ CIMBÁLU - VIDEOEXKURZE

Pokud byste chtěli nahlédnout do jedné z učeben kde je vyučována hra na cimbál, můžete tak učinit prostřednictvím krátké videoexkurze. Uvidíte zde na několik okamžiků výuku i několika dalších předmětů vyučovaných na naší škole, protože donedávna byly některé (i značně nepříbuzné) nástroje organizovány v tzv. „oddělení lidových nástrojů“. Klip proto obsahuje také ukázky z výuky akordeonu, sólového zpěvu a strunných nástrojů.

Snímky z výuky jsou doplněny hudbou, která ovšem přímo nesouvisí s dějem videoklipu. Posloužit má jen jako podbarvení filmu, ale také jako inspirace kam až může v daném hudebním oboru dojít hráčské mistrovství.

Videoexkurze - strunné nástroje