ODDĚLENÍM AKORDEONU - VIDEOEXKURZE

Pokud byste chtěli nahlédnout do jedné z učeben kde je vyučována hra na akordeon, můžete tak učinit prostřednictvím krátké videoexkurze. Uvidíte zde na několik okamžiků výuku i dalších předmětů vyučovaných na naší škole, protože donedávna byly některé (i značně nepříbuzné) nástroje organizovány v tzv. „oddělení lidových nástrojů“. Klip proto obsahuje také ukázky z výuky hry na cimbál, strunné nástroje a výuku sólového zpěvu.

Snímky z výuky jsou doplněny hudbou, která ovšem přímo nesouvisí s dějem videoklipu. Posloužit má jen jako podbarvení filmu, ale také jako inspirace kam až může v daném hudebním oboru dojít hráčské mistrovství.

Videoexkurze - strunné nástroje