PROJECT MOBILITIES / MOBILITY PROJEKTU

Společný koncert učitelů v Tõrva a v Ostravě
Koncerty proběhly jak na české, tak i na estonské straně a setkaly se s velkým ohlasem nejen pedagogů, ale rovněž veřejnosti.

MOBILITY 1

Mutual Concert of Teachers in the Cities of Tõrva and Ostrava
Concerts have been held both on the Czech and Estonian side, enjoying a great reception with not only the teachers, but also with the public.

 

 

Návštěvy uměleckých škol v partnerských zemích
Pedagogové se na obou stranách účastnili uměleckých soutěží, závěrečných zkoušek, ukázkových hodin, setkání ředitelů škol a jiných pedagogických aktivit. Poznávání systémů uměleckého vzdělávání bylo spojeno s mnoha diskusemi, workshopy a přineslo mnoho inspirace a obohacení.

MOBILITY 2

Visits of Art Schools in Partnering Countries
Teachers on both sides have participated in art competitions, final exams, sample lessons, meetings of school heads and other teaching-related activities. Becoming acquainted with the art education systems has involved a number of discussions, workshops and has brought much inspiration and enrichment.

 

 

Česko-estonská výstava vzorů a krojů
Velmi zajímavá výstava, kterou pomáhaly připravovat žáci obou zemí, postupně putovala po partnerských organizacích a byla spojena se zájmem návštěvníků.

MOBILITY 3

Czech-Estonian Exhibition of Patterns and Folk Costumes
A very interesting exhibition, prepared with the assistance of pupils of both countries, has been exchanged by the partnering organisations and was greeted with interest by the visitors.

 

 

XI. „Youth Song and Dance Festival“ v Tallinnu
Festival byl jednou z vrcholných akcí organizovaných během programu aktivit Tallinn - Evropské město kultury pro rok 2011. Na festivalu účinkovalo cca 33 tisíc zpěváků a tanečníků, předpokládalo se cca 100 tis. diváků.

MOBILITY 4

XIth Tallin “Youth Song and Dance Festival”
The festival was one of the peak events organised during the programme of events ‘Tallin – European Capital of Culture 2011’. Some 33 thousand dancers and singers participated in the festival, with the overall attendance estimated to have reached about 100 thousand spectators.

MOBILITY 5

 

 

Průvod
Slavnostní průvod 30 tisíc dětí a mladých lidí z celého Estonska, oblečených v národních krojích, zpívajících a tančících, je dokladem toho, že národní tradice jsou velmi podstatnou součástí výchovy v této zemi.

MOBILITY 6

The Parade
A festive parade of 30 thousand children and young people from all over Estonia dressed in national folk costumes, singing and dancing, serves as testimony to the fact that national traditions represent a highly significant part of education in this country.