PŘIHLÁŠKA na školní rok 2022 - 2023

Nadále přijímáme žáky ke studiu v následujících oborech:

Výtvarný obor

Literárně-dramatický obor (divadlo)

Taneční obor

Přípravná hudební výchova (děti ve věku 5 - 6 let) - všeobecný rozvoj hudebnosti, výuka bez hudebního nátroje

Hra na akordeon

Hra na elektrcické klávesové nástroje (keyboard)

Hra na kytaru

Hra na zobcovou flétnu

Hra na saxofon

Hra na violoncello

Hra na housle

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA