PŘIHLÁŠKA na školní rok 2022 - 2023

Středa 27. dubna 2022

Nadále přijímáme žáky ke studiu v následujících oborech:

Hra na kytaru

Hra na flétnu

Hra na violoncello

Výtvarný obor

Literárně-dramatický obor (divadlo)

Taneční obor

Přípravná hudební výchova (děti ve věku 5 - 6 let) - všeobecný rozvoj hudebnosti, výuka bez hudebního nátroje

Pěvecký sbor ADIJAMUS (pro děti od 12 let)

Pěvecké sbory ŠPALÍČEK a MALÍČEK (pro děti ve věku 5 - 12 let)

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA