IV. Absolventský koncert

Pátek 24. května 2019

Josef Suk: Melodie

Antonio Vivaldi: Koncert G dur, 3. věta

Maria Krepková, housle, 7. r. / I. st.

klavírní doprovod Tomáš Hodan

 

 

lidová: Nevybírej

Leoš Janáček: Záře od milého

Frederick Loewe: Spát, já nemohla bych spát

(z muzikálu My Fair Lady)

Valérie Kapcová, 7. r. / I. st., zpěv

klavírní doprovod Helena Pašková

 

 

Francois Dupont: Passacaglia

Antonio Vivaldi: Koncert G dur, 3. věta

Jan Šobra, housle, 7. r. / I. st.

klavírní doprovod Tomáš Hodan

 

 

Georges Bizet: Carmen-Habanera

Johann Sebastian Bach: Toccata a Fuga d moll

Gabriela Šugarová, klavír, 7. r. / I. st.

 

 

Johann Christian Bach: Koncert c moll - 1. věta

Christian Michael Hlaváč, violoncello, 4. roč. / II. st.

klavírní doprovod Helena Pašková

 

 

Antonín Dvořák: Romantický kus

Vittorio Monti: Čardáš

Matěj Kudela, housle, 4. r. / II. st.

klavírní doprovod Tomáš Hodan

 

 

Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca - Keby som bol vtáčkom

Franz Schubert: z cyklu Die schöne Müllerin

Des Müllers Blumen

Das Wandern

Bedřich Smetana: Prodaná nevěsta - árie Vaška ,, Má matička

Lukáš Marek, zpěv, 4. r. / II. st.

klavírní doprovod Hana Lišková